Image
Lars Oftedal
Dato
1874

Presten Lars Oftedal er blitt utnevnt til kallskapellan i Hetland ved Stavanger, og har fått tatus som “moteprest” i byen. I tillegg til tjenesten i egen menighet tar han stadig visitter inn i nabomenighetene og holder møter, til kollegenes store ergrelse. Han er enormt populær blant kristenfolket; iIngen lokaler er store nok for Oftedals møter. Men i år står hans eget bedehus Bethania ferdig, og allerede om et års tid kommer det til å bli utvidet  så det rommer mer enn 3000. Hele kvartalet blir bygd ut, med skoler og vaisenhus.

Etter dette kommer han til å kjøpe en eiendom utenfor byen hvor han kommer til å bygge trykkeri, bokbinderi og flere fabrikker og verksted, og der kommer også gså vaisenhusguttene til å få arbeid.

I voksenskolene underviser han 1200 elever, de fleste kvinner fra lavere samfunnslag. Han leder i det hele tatt et omsorgskonsern, og tusener fra de lavere klasser blir inspirert til innsats.

 

Personer
Korrekturlest?
Nei