Fra dato

Til dato

 • Augustine, som om ikke lenge skal bli kjent som en av tidenes store hysterikere, er blitt tretten år gammel, og har forlatt nonneskolen hun har gått på (og hatet). Moren hennes sørger for at hun blir sendt for å bo hos en mann som i litteraturen skal bli kjent som Herr C. Han er foreldrenes arbeidsgiver. Her blir det fortalt henne at hun skal få undervisning i sang og søm, og inngå som likeverdig med Her C’s egne barn. Det blir imidlertid raskt klart at situasjonen er helt annerledes enn hun er blitt forespeilet. Soverommet hennes viser seg å være et lite kott, og Herr C. en overgriper.

 • Holger Drachmann blir skilt fra sin Vilhelmine Eriksen.

 • Harriet Backer studerer maleri i München (frem til 1878). Kvinner har ikke adgang til kunstakademiet i München, og er derfor avhengige av private lærere. Hun er blant annet sammen med Eilif Pettersen, Skredsvig, Werenskiold og Kitty Kielland.

  Kitty skal hun komme til å bo sammen med store deler av livet. Siden skal disse malerne utgjøre den berømte Fleskumkolonien, som skal komme til å blomstre sommeren 1886.

 • Henrik Ibsen sier i en tale til norske studenter: «At digte, det er væsentlig at se, men, vel at mærke, at se således, at det sete tilegnes af den modtagende, som digteren så det. Men således sees og således modtages kun det gjennemlevede."

   

   

 • Gerhard Armauer Hansens artikkel der han presenterer funnet av bakterieliknende dannelser, "staver", for første gang, publiseres.

 • Gunnar Heiberg tar examen artium og skal egentlig studere jus. På hybelen til en venn treffer han bergenseren Gerhard Gran, og det utvikler seg et livslangt vennskap mellom dem. De reagerer begge på professor Lochmanns immatrikuleringstale med krigserklæringen mot de moderne ideer.De to mener de representerer en ny tankeverden, basert på Darwins og Brandes' ideer.

 • Frits Thaulow, som er 27 år gammel, har sitt første år i Frankrike, og blir kjent med mange av de svenske malerne.

  Den storvokste Thaulow og den småvokste Carl Skånberg vekker oppsikt i Paris' gater. Skånberg har begynt å bruke asfalt i maleriene sine. Det mener han gir et poetisk uttrykk.

 • Christian Krohg er elev under Karl Gussow og Hans Gude i Karlsruhe.

 • Den første impresjonistiske kunstutstillingen finner sted hos fotografen Félix Nadar på Boulevard des capucinnes i Paris.

  Edgar Degas er en av de som stiller ut bildene sine her. Nesten ingen kommer for å se bildene; de blir latterliggjort. Men maleren Manet er begeistret. De kommende syv årene skal det arrangert syv slike årlige impresjonistutstillinger.

 • Den prøysiske filosofen og psykologen Franz Brentano utgir en bok som antyder at det kan finnes et ubevisste, Psykologi fra et empirisk standpunkt. Brentanos skal vise seg å bli en viktig lærer for Sigmund Freud.

 • Bjørnstjerne Bjørnson kjøper gården Aulestad i Gaustad. Han er 42 år gammel nå, hans kone Karoline er 39. De har med seg sine fire barn på flyttelasset: Bjørn på femten, Einar på ti, Erling på seks og Bergljot på fem. Den yngste, Dagny, kommer til å bli født om et par år på Aulestad. De forlater Christiania, som Bjørnson har hatt mage problemer i den siste tiden. Familien kjører tog på første klasse til Eidsvold, og derfra tar de Skibladner videre over Mjøsa til Lillehammer. Der står en stor folkemengde og venter på dem, noen roper hurra. Bjørnson er svært rørt.

 • August Strindberg blir ansatt som amanuensis ved Kungliga Biblioteket i Stockholm.

 • Jonas Lie blir tilkjent diktergasje av et enstemmig Storting. Han blir også tildelt det første eksemplar av kong Oscar IIs belønningsmedalje i gull, som påskjønnelse for kantaten til kroningen i Trondheim i fjor, og han blir utnevnt til ridder av St. Olavs Orden for litterær fortjeneste, noe som ikke bidrar til å gjøre ham populær i den frisinnede presse.

  Lie blir i denne perioden fremstilt som kongens yndling. Forholdet skal vise seg å bli problematisk for dikteren.

 • Paul Gauguin begynner å male. Han arbeider etter modell på Academia Colarossi. Han blir kjent med Pisarro, og gjennom ham de andre impresjonistene. Han begynner å bygge opp en samling av bildene deres.

 • I Kristiania blir det denne sommeren og høsten holdt de første sosialistiske friluftsmøtene holdt på Tjuvholmen utenfor Filipstad, på tomtene ut mot fjorden, hvor de ligger treskur med sjappe for sjauerne. Olaus Fjørtøft taler. Noen høyrestudenter har møtt opp og piper. Gunnar Heiberg er en av de radikale på venstresiden som har møtt opp. Siden skal dette komme med som en scene i hans stykke Tante Ulrikke. En av hans beste venner er bergenseren Gerhard Gran. De møtes på nationalkafeen på Youngstorget.

 • Gunnar Heiberg blir student i Kristiania med haud. Han har temmelig dårlige karakterer, også i norsk stil. Han skal fortsette å få temmelig dårlige karakterer gjennom hele studietiden. Han begynner å studere jus, som han er sånn måtelig interessert i. Men i Studentersamfundet er han ivrig, og her får han mange venner. Professor Lochmann holder talen for de unge ved immatrikuleringen ved Universitetet i Kristiania. Han er medisiner, og kjent for sitt arbeid med smittsomme sykdommer.

 • Leis Schjelderup er blitt atten år gammel. Hun er en kunstnerisk begavet kvinne fra en kulturelt interessert familie. I år reiser hun fra Bergen, der hun har vokst opp, til Paris. Her skal hun komme til å bli i tolv år.

  Det er hennes far som har ordnet det slik at alle hans barn skal få sjanse til å utivkle sine evner i verdensbyen.

  Oppholdet kommer til å legge grunnlaget for hele Leis' virke som kunstner. I Paris fins det et et mangfold av kunstnere, og blant dem fins det også mange kvinner.

 • Erik Skram er dette året sammen med Marcus Rubin og Julius Salomon blant stifterne av Den Radikale Forening i København. Men foreningen får kort levetid, kanskje fordi deltakerne er ansatt i offentlig tjeneste og fryker for sine stillinger.

  Erik er imidlertid også en ivrig tilhenger og støttespiller for Georg Brandes.

 • Edvard Grieg får tilkjent kunstnerlønn fra Det norske Storting. Fra nå av får han og Nina større mulighet til å oppholde seg utenfor Christiania.

 • Presten Lars Oftedal er blitt utnevnt til kallskapellan i Hetland ved Stavanger, og har fått tatus som “moteprest” i byen. I tillegg til tjenesten i egen menighet tar han stadig visitter inn i nabomenighetene og holder møter, til kollegenes store ergrelse. Han er enormt populær blant kristenfolket; iIngen lokaler er store nok for Oftedals møter. Men i år står hans eget bedehus Bethania ferdig, og allerede om et års tid kommer det til å bli utvidet  så det rommer mer enn 3000. Hele kvartalet blir bygd ut, med skoler og vaisenhus.

 • I Kristiania blir Kvindelig Læseforening stiftet. Det kommer protester fra konservative menn. Vilhelmine Ullmann trykker et anonymt, listig innlegg i Morgenbladet. Der skriver hun at leseforningene ikke burde bekymre seg for at kvinner skal gi seg over til å lese eventyrromaner og den slags. Tvert i mot er jo leseforeningene en ypperlig sjanse til å kontrollere kvinners lesning.

 • Bjørnstjerne Bjørnson, som nå er 42 år gammel, har oppholdt seg lenge utlandet, blant annet i Italia, sammen med familien. Utenlandsoppholdet har vært stimulerende for ham, og han skriver de første realistiske problemdramaene i Norden, Redaktøren og En Fallit, som skal bli utgitt i 1875.

 • Amalie Müllers far, Mons Alver, returnerer fra Amerika for å hente kone og barn. Mons Alver, Amalies far, er 55 år gammel og har kommet hjem for andre gang fra Amerika for å førsøke å få med seg sin kone Lovise og de to yngste sønnene tibake til det lovede landet.

  Lovise og sønnene bor nå i Christiania. Sønnen Bernhard er 24 år gammel og arbieder på kontor, og Martin 19 og teologistudent. Martin er svært syk, antakelig med tuberkulose.Mons blir hjemme i seks måneder. Han livnærer seg som snekker. Forholdet mellom ham og Lovise er svært anspent. Så gir han opp og reiser tilbake.

 • Søren Krøyer flytter fra fostermoren i København til Bredgade 33, der han får seg et eget atelier. Om sommeren maler han i Hornbæk, og om vinteren lager han portretter på bestilling i København. Han er nå 23 år gammel.

 • Oscar Wilde vinner et stipend og blir student ved Magdalen College i Oxford. Han blir medlem av den lokale frimurerlosjen. Han lurer på om han skal konvertere til katolisisme. Han utvikler etter hvert en dypt estetiserende stil; han pynter rommet sitt med påfuglfjær og liljer, og lar håret gro langt.

 • Friedrich Nietzsche utnevnes som dekan for det humanistiske fakultet i Basel.

 • Edvard Grieg får brev fra Henrik Ibsen, som spør om han vil skrive musikken til en scenisk fremførelsen av hans Peer Gynt. Ibsen mener at Grieg har både kunstnerisk og menneskelig modenhet for oppgaven.

  Men Grieg selv"steiler" over å skulle skrive musikk til "– det mest umusikalske av alle sujetter". Grieg aksepterer likevel, og tar på seg den enorme, nesten umulige oppgaven.