Dato
23 januar 1874

Edvard Grieg får brev fra Henrik Ibsen, som spør om han vil skrive musikken til en scenisk fremførelsen av hans Peer Gynt. Ibsen mener at Grieg har både kunstnerisk og menneskelig modenhet for oppgaven.

Men Grieg selv"steiler" over å skulle skrive musikk til "– det mest umusikalske av alle sujetter". Grieg aksepterer likevel, og tar på seg den enorme, nesten umulige oppgaven.

Denne sommeren låner han av verftseier Rasmus Rolfsen det lille lysthuset som ligger i hagen til huset hans, Elsesro, i Sandviken ved Bergen, og begynner arbeidet. De første skissene til "Peer Gynt"-musikken blir til i en begeistringsrus, men interessen daler, og snart koster arbeidet store anstrengelser.

Han skriver: "– jeg drar mig ennu omkring med musikken til "Peer Gynt", som ikke interesserer mig."

Først i februar oppføres "Peer Gynt" for første gang i Christiania, med Griegs musikk.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://bergenbibliotek.no/digitale-samlinger/grieg/om-edvard-grieg/bio2

og

de Figueiredo, I. (2007). Henrik Ibsen. Masken. Oslo: Aschehoug. s. 526