Image
Alexander Kielland
Dato
16 august 1886

Alexander Kiellands stemor Inger Mehle dør i huset ved Bredevannet i Stavanger, som hun ikke har villet gi fra seg til mannens arvinger. Alexander nektes diktergasje fra den norske stat for tredje og siste gang i en kamp som har pågått siden 1885 med presten og politikeren Lars Oftedal som hovedmotstander.

Hans to romaner Bettys Formynder og Sankt Hans Fest utgis dette året.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Skadberg, G. A. (2002). Alexander L. Kielland: "i slekt med hele byen" : Kielland og hans nærmiljø sett fra et lokalhistorisk ståsted. Stavanger, Wigestrand. s. 7.