Fra dato

Til dato

  • Friedrich Nietzsche utgir sin bok Hinsides godt og ondt. Undertittelen lyder: Forspill til en fremtidsfilosofi. Han har skrevet de tre hundre aforismene i boken i løpet av fjoråret og begynnelsen av dette året. Hans bok om Zarathustra har vært en slags litterært verk like mye som et filosofisk; for den som krever klare ideer og argumenter, må det oversettes fra det poetiske til de klare ideene. I Zarathustra-bøkene har han befunnet seg høyt oppe i visjonenes høyland, mens nå er oppgaven å komme seg ned på jorden igjen.

  • Knut Hamsun går ombord i dampbåten Geysir med direkte kurs for New York. Derfra drar han videre til Chicago.

  • Bjørnstjerne Bjørnson holder et foredrag på handelsstedet Haug over temaet «Nyere Iaggtagelse paa det sjælelige Omraade». Han forteller en historie om en mann som var lam og sengeliggende. Han får høre om en mirakelmann og øsnket å bli brakt til ham. Han får to karer til å bære seg på en båre. De må passere et gjerde, og på den andre siden av gjerdet går en mannevond okse. Når oksen bli oppmerksom på dem, kommer den brølende i fullt firsprang. De to karene slipper båren og hopper over gjerdet.

  • Alexander Kiellands stemor Inger Mehle dør i huset ved Bredevannet i Stavanger, som hun ikke har villet gi fra seg til mannens arvinger. Alexander nektes diktergasje fra den norske stat for tredje og siste gang i en kamp som har pågått siden 1885 med presten og politikeren Lars Oftedal som hovedmotstander.

    Hans to romaner Bettys Formynder og Sankt Hans Fest utgis dette året.

  • Amalie Skram har sendt sitt tre akters teaterstykke Gjæld til Christiania Theater. Det handler om en ung frue, Helene som ikke får pengene til å strekke til. Hun har tatt opp lån for å kjøpe møbler, mens hun har latt sin mann overlæreren være i den tro at hun har arvet pengene fra en tante. Handlingen settes i gang ved at ektemannen reiser på en auksjon i en fremmed by. Hun tror aldri han skulle ville gifte seg på gjeld, og dette er hennes måte å bringe ekteskapet i havn på. Nå lever hun i fare for å bli avslørt, og vurderer å låne penger fra sin beundrer Mejer.