Dato
1885

Lepraloven revideres i Norge. Den slår fast at alle leprasyke som ikke kan isoleres i eget rom i eget hjem, må legges inn på sykehus. Forslaget vekker stor debatt, da det blir oppfattet som urimelig overfor pasientene. Det Norske Medicinske Selskab diskuterer saken på flere møter, og ender med å fordømme forslaget. Debatten dreier seg om den enkeltes rettigheter overfor samfunnet. Men loven vedtas, for den oppfattes som kun en lovhjemmel for en praksis som allerede har pågått i lang tid

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Irgens, L. M. (1997). Epilog. Forskeren og mennesket. Gerhard Armauer Hansen. Leprabasillens oppdager. Bergen, Eide forlag s. 252