Portrettbilde
Andre navn
Anna Magdalene Kragh
Anna Magdalene Thoresen
Arbeid
Kjønn
Kvinne
Fødselsdato
3 juni 1819
Fødselssted
Dødsdato
28 mars 1903
Dødssted

Galleri

 • Magdalene Thoresens foreldre gifter seg.

 • Anna Magdalene Kragh, som senere skal bli kjent som forfatteren Magdalene Thoresen, blir født i Sundegade 16 i Fredericia. Faren er skipper og kroeier.

 • Magdalene Kraghs far, Thomas Kragh, som er los, mister bevillingen da han støter inn i et annet skip. Han begynner å drikke. Familieøkonomien blir dårligere. Magdalene skal senere gifte seg med en norsk prest og bli Magdalene Thoresen.

 • Magdalene Kraghs bestemor, Dorothea Elisabeth Michelsdatter Kragh, som Magdalene bor hos, dør i Fredericia. Magdalene, som etter hvert skal bli Magdalene Thoresen, må flytte hjem til foreldrene, som driver en sjømansskneipe. Hun er nykonfirmert.

 • Anker Heergaard, som skal komme til å bli Magdalene Kragh (Thoresen) sin mesen, overtar farens isenkramforretning og jernstøperi.

 • Magdalene Kragh, som skal komme til å bli Magdalene Thoresen, flytter til København med pengestøtte fra den 25 år gamle fabrikkeieren Anker Heergaard. Hun begynner på toårig guvernantekurs i Madam Lindes institutt.

 • Magdalene Thoresen blir fulgt av sin arbeisgiver, presten Thoresen, til København. Hun er gravid, og det er ikke han som er faren. Han etterlater henne der hos Madam Braae, en motehandlerinne med butikk på hjørnet av Amagertorv og St. Kirkestræde, og reiser tilbake til prestekallet på Herøy umiddelbart etterpå. Magdalene venter på at barnet skal bli født. Hos Madam Braae treffer hun intellektuelle husvenner. Siden skal det bli Madam som sørger for at gutten, som blir født i juni, blir satt bort.

 • Magdalene Kragh gifter seg med presten Hans Conrad Thoresen i Herøy kirke på Sunnmøre. Hun er 24 år gammel og har for fire måneder født en sønn i København. Barnet er blitt satt bort. Faren til barnet er en islending, som etter noen år skal komme til å ta gutten til seg på Island. Hans Conrad Thoresen er enkemann som har vært gift to ganger tidligere, og bringer fem barn med seg inn i ekteskapet. Han har blant annet vært den som sto for Ivar Aasens første utdanning. I disse årene representerer Thoresen Romsdals Amt på Stortinget.

 • Magdalene Thoresen er medstifter av Det norske Theater i Bergen, sammen med sin mann, den 17 år eldre prosten Thoresen.Hun er stemor for hans barn, blant dem Suzannah, som skal komme til å gifte seg med Henrik Ibsen, og de får også fire barn sammen. Anonymt leverer hun fire stykker til teatret med historisk innhold, og moderne vaudeviller. Dessuten skriver hun teaterkritkk i byens aviser.Hun lærer både Ibsen og Bjørnson å kjenne.Teaterhuset i Engen har stått der siden 1800, og kalles Komediehuset på Engen.

 • Lepralegen Daniel C. Danielssen i Bergen argumenterer sammen med koleralegen Timandus J. Løberg skarpt mot at kolera kan «oppstå av seg selv». Det må finnes en årsak. Danielssen er også med blant en gruppe dannede og talentfulle menn i Bergen som er svært aktive i byens kulturelle liv. De bedriver et utstrakt selskapsliv, og virker for kunst og poesi, og helt siden århundreskiftet har befattet seg med amatørteater og amatørmusisering.Man har oppført komedier, spilt overturer og kvartetter, og danset, sunget og spist sammen i alle år, med det for øye på oppmuntre og danne ånden.

 • Magdalene Thoresen sitter i Bergen og skriver til sin ungdomskjæreste, islandske Grimur Thomsen. Hun er 32 år gammel, og hun skriver om det som har skjedd rundt deres felles barn, sønnen Axel, som hun ga fra seg ved fødselen, og som etter noen år fikk komme og bo hos faren på Island. Axel er nå åtte år gammel. Hun takker Grimur. Den gangen han ble født, var Magdalene 24, og Grimur var 23. Hun takker Grimur for at han har tatt vare på gutten hennes.Det tok lang tid den gangen før hun fortalte ham at han var faren. Hun var stolt; hun forsto at hun elsket ham mer enn han elsket henne.

 • Magdalene Thoresen (født Kragh) sin søster Julie Elise dør.

 • Magdalene Thoresen skriver i et av sine mange brev til sin venninne Hanne Wiehe, skuespilleren Michael Wiehes søster, om sin natur som en som alltid har vært altfor stor for sine omgivelser. Hun vokser sine omgivelser over hodet. Hun mener hun har en sterkt begavet natur, men er aldri blitt tøylet, har ikke fått noen oppdragelse, og derfor er hun blitt vill som skogens dyr, og er en som glemmer verden for å følge Verden. Hun skriver også om sin store kjærlighet til Bjørnstjerne Bjørnson, som hun har elsket like høyt som islendingen Grimur Thomsen, som hun fikk en sønn med i ungdommen.

 • Henrik Ibsen er blitt 28 år gammel. Han bor i Bergen og jobber ved Ole Bulls teater. Han har opplevd at mottakelsen av de første stykkene hans har vært noe betinget. Men med kveldens premiere på Gildet på Solhaug har det skjedd det en forandring: Ibsen ser ut til å ha erobret det bergenske teaterpublikum.

  Stykket blir en suksess, og dermed blir Ibsen også en populær og interessant gjest hos byens borgere, ikke minst hos prestefruen til Korskirken, Magdalene Thoresen.

 • Magdalene Thoresens sønn fra forholdet med Grimur Thomsen er marinesoldat på panserskipet Dannebrog. Det fortsetter han å være frem til mai 1864.

 • Magdalene Thoresens mann Hans Conrad Thoresen dør i Bergen, 55 år gammel. Han har lenge vært svært giktisk. Magdalene er 38. Hun har nå ni barn å forsørge; fem stebarn og fire egne.

 • Bjørnstjerne Bjørnson flytter til Bergen og blir instruktør og kunstnerisk leder på Det Norske Theater. Han overtar jobben etter Henrik Ibsen. I denne tiden skal han komme til å skrive fortellingen Arne og fedrelandssangene "Der ligger et land mot den evige sne" og "Ja, vi elsker dette landet."

 • Magdalene Thoresen debuterer med novellen En Aften i Bergen i Illustreret Nyhedsblad.

 • Magdalene Thoresens mann Hans Conrad Thoresen dør som 55-åring. De siste årene har han vært syk og svært plaget av revmatisme. Magdalene, som er 39 år gammel, har nettop truffet Bjønstjerne Bjørnson, som hun er vilt forelsket i. Hun har nok håpet på en varig forbindelse til ham, men hun er 13 år eldre enn ham, og har store forsørgerplikter overfor barn og stebarn. Og om tre måneder skal Bjørnson komme til å gifte seg med Karoline Reimers.

 • Magdalene Thoresen er en kvinne på 41 år som lar Bjørnstjerne Bjørnson, som hun er svært begeistret for, utgi sin diktsamling Difte af en Dame. Det blir starten på et forfatterskap som på en egen, høyspent måte forener romantikkens mest patriarkalske ideer med de kommende tiårs diskusjon av kvinnespørsmålet.

 • Magdalene Thoresen flytter til København med sine fire barn for å forsøke å få fart på sin forfatterkarriere. Hun får størst leserkrets for sine reiseskildringer, men skriver også bondefortellinger og realistiske samtidsdramaer. Men som dramatiker skal hun komme til å få skarp konkurranse fra både svigersønnen Ibsen og sin elskede Bjørnstjerne Bjørnson. Og når Ibsen skriver sitt Et dukkehjem om atten år, i 1879, skal hun komme til å resginere overfor sin egen mulighet til å få suksess som dramatiker.

 • Magdalene Thoresen er blitt enke. Hun har tatt med seg sine egne fire barn til København,der moren, som også er blitt enke, også flytter inn hos henne. Tidvis bor også stemabarna hennes der. Enkepensjonen strekker ikke til, så hun må skrive og publisere for å få endene til å møtes. Det hjelper bra at hun kommer inn i stallen av fordattere på dansk Gyldendal.

 • Magdalene Thoresen får utgitt sine Fortællinger hos Gyldendal i København.

 • Magdalene Thoresen får sine Fortællinger utgitt hos Gyldendal, der hun i Studenten tar opp bondestudentens tilpasningsvansker i byen (lenge før Garborg). Hun skriver svært mye, også for å forsørge familien, og gir senere uttrykk for at hun ikke er like stolt av alle tekstene

 • Magdalene Thoresen får sine Fortællinger utgitt hos Gyldendal, der hun i Studenten tar opp bondestudentens tilpasningsvansker i byen (lenge før Garborg). Hun skriver svært mye, også for å forsørge familien, og gir senere uttrykk for at hun ikke er like stolt av alle tekstene. 

 • Magdalene Thoresen får utgitt sin bok Signes Historie hos Dansk Gyldendal.

 • Magdalene Thoresens nære vennskap med Bjørnson tar slutt da hennes mest kjente tekst, Min Bedstemoders Fortælling, blir utgitt året etter. Bjørnson mener seg portrettert i en fortelling om erotikk og utroskap. Novellen skaper reaksjoner fra flere hold for sin umoral".

 • Magdalene Thoresen flytter tilbake til Norge fra København og bosetter seg i Christiania. Det nære vennskapet med Bjørnson tar slutt når hennes mest kjente tekst, Min Bedstemoders Fortælling, blir utgitt året etter. Bjørnson mener seg portrettert i en fortelling om erotikk og utroskap. Novellen skaper reaksjoner fra flere hold for sin umoral".

 • Magdalene Thoresen, som er blitt 48 år gammel, offentliggjør en nærgående beskrivelse av sitt "åndelige ekteskap" med Bjørnstjerne Bjørnson i novellen Min Bedstemoders Fortælling eller De to Aftener". Den handler om en lidenskapelig kjærlighetshistorie mellom en ung enke som har levd i et konvensjonelt ekteskap, og en mann som tiltrekker henne med mystisk kraft. Det viser seg imidlertid at mannen er gift, så et fortsatt forhold er umulig.

 • Magdalene Thoresen skriver til Johanne Luise Heiberg, sin gode venninne, om tiden da hun var ung og traff Grimur Thomsen i København. Hun forteller at han var en vill, eiendommelig skikkelse, en naturkraft med en demonisk vilje, og at han gjorde henne gravid. Siden, kan hun fortelle, har hun grepet høyt og lavt for å mette den kjærlighetslengelselen som bare en som mann som han kan mette.

 • Magdalene Thoresen utgir sin Solen i Siljedalen på dansk Gyldendal.

 • Magdalene Thoresen søker den norske regjeringen om diktergasje. Det får hun ikke, og hun avslår Camilla Colletts tilbud om å dele hennes. For å tjene penger holder hun offentlige opplesninger.

 • Magdalene Thoresen får oppført sitt stykke Et rigt Parti oppført anonymt på Det Kongelige Teater i København med suksess. Senere skal det også komme til å bli spilt i Christiania og i Stockholm.

 • Henrik Ibsen skriver et langt, vennlig og sterkt rosende brev til sin svigermor Magdalene Thoresen i forbindelse med fødselsdagen hennes. Han har lest hennes nye stykke, som Hegel har sendt ham, igjen og igjen, skriver han. Han mener at hun her med full sannhet har skapt et verk som hun og kun hun har kunnet skape, og han er ikke overrasket, for han har lenge vært overbevist om at hun på dette feltet besitter et mesterskap som han lenge og dypt har beklaget at hun ikke har villet utnytte.

 • Henrik Ibsen er i København, hvor han hilser på sin svigermor Magdalene Thoresen. Han føler seg svært knyttet til Danmark, særlig nå etter krigen mellom Tyskland og Danmark i 1864. Nå håper man at en fransk seier over Tyskland skal gi danskene revansje over prøyserene. Suzannah og Sigurd, som er tilbake i Dresden, hvor Sigurd går på skolen, merker godt virkningene av den tyske patriotismen; Sigurd, som nå er elleve år gammel, blir hundset på skolen fordi han nekter å erklære seg tysk, og han kommer ofte hjem med ødelagte klær, blodig og forslått.

 • Magdalene Thoresen får oppført sitt stykke Inden Døre. Det har motiv fra en bergensk kjøpmannsfamilie. Dette året reiser hun igjen langs den norske vestlandskysten. Reisen resulterer i boken Billeder fra Vestkysten av Norge. Den reportasjestilen som hun bruker i boken er en ny sjanger, og skal komme til å bli populær i Norge.

 • Magdalene Thoresen utgir Billeder fra Vest-Kysten af Norge.

 • Suzannah Ibsen er i København hos sin døende søster Marie Thoresen, som hun er nært knyttet til. Marie er også en venninne av Karoline Bjørnson. Hun har aldri giftet seg; hun kom aldri over en ulykkelig kjærlighetshistorie i Bergen.Hunhar levd sammen med sin mor Magdalene Thoresen i København.

 • Magdalene Thoresen bor i København, hos sin datter Sarah Ludwigsen, som er gift med en fabrikkeier.De får besøk av John Paulsen. Hun skriver på skuespillet Walkendorf, Paulsen opplever henne som meget vital, men litt tykkfallen.

 • Magdalene Thoresen bor i København, hos sin datter Sarah Ludwigsen, som er gift med en fabrikkeier.De får besøk av John Paulsen. Hun skriver på skuespillet Walkendorf, Paulsen opplever henne som meget vital, men litt tykkfallen.

 • Magdalene Thoresen har stor suksess med stykket Inden Døre med motiv fra en bergensk kjøpmannsfamilie.

 • Magdalene Thoresen har stor suksess med stykket Inden Døre med motiv fra en bergensk kjøpmannsfamilie.

 • Fru Anne Kristine Kragh, Magdalene Thoresens mor, dør.

  Magdalene bor i Zürich med sin yngste sønn Axel, og kan ikke komme til begravelsen.

 • Magdalene Thoresen er på besøk hos Henrik og Susannah Ibsen i München, på gjennomreise til Italia. Også Bjørnson kommer på besøk. Ibsen har et litt anstrengt forhold til Bjørnson for tiden.

 • Magdalene Thoresen er på besøk hos Henrik og Susannah Ibsen i München, på gjennomreise til Italia. Også Bjørnson kommer på besøk. Ibsen har et litt anstrengt forhold til Bjørnson for tiden.

 • Kristoffer Janson og Drude reiser til Italia på ferie. De drar uten de syv barna, som blir hjemme på Solbakken i Gausdal, nærmeste nabo til Aulestad, med en barnepike.

  Spesielt Dina Krog, Drudes søster, er kritisk til denne ferieturen deres. De slår seg ned i Via Purificacione i Roma, der de de naboer med kunstnerne Eilif Peterssen og Kristian Ross, og blir en del av den sofistikerte nordiske kunstnerkolonien i Roma, der Ibsen er konge.

  Magdalene Thoresen og Camilla Collett er der også. Mens de er bortreist, dør sønnen deres hjemmee på Solbakken.

 • Magdalene Thoresen, som nå er 65 år gammel og bor i København, utgir det som skal vise seg å bli hennes største publikumssuksess, Billeder fra Midntasolens Land, som er en reiseskildring fra Norge. Hun skriver om norsk natur og folkeliv, fordi de har gitt henne stoff til de mytene som skal komme til å bli hennes kvinnelighets resonansrom. Hun skriver om menneskers samliv med naturen på en spesielt sensuell måte.

 • Lepraloven revideres i Norge. Den slår fast at alle leprasyke som ikke kan isoleres i eget rom i eget hjem, må legges inn på sykehus. Forslaget vekker stor debatt, da det blir oppfattet som urimelig overfor pasientene. Det Norske Medicinske Selskab diskuterer saken på flere møter, og ender med å fordømme forslaget. Debatten dreier seg om den enkeltes rettigheter overfor samfunnet. Men loven vedtas, for den oppfattes som kun en lovhjemmel for en praksis som allerede har pågått i lang tid

 • Magdalene Thoresen er 72 år gammel og har nettopp truffet sin ungdoms elskede Daniel Cornelius Danielsen i København. De har hatt det fint sammen, men ved avskjedenhar de kranglet. Nå har hun mottatt et kjærlig brev fra ham, og skriver langt og inderlig tilbake om hvordan det oppleves å være en gammel dame i København, som mest er overlatt til seg selv. Hun skriver at hun er kommet til å sette pris på sin ensomhet. Tonen i brevet er åpen og fortrolig.

 • Magdalene Thoresen er 72 år gammel og har nettopp truffet sin ungdoms elskede Daniel Cornelius Danielsen i København. De har hatt det fint sammen, men ved avskjeden har de kranglet.

  Nå har hun mottatt et kjærlig brev fra ham, og skriver langt og inderlig tilbake om hvordan det oppleves å være en gammel dame i København, som mest er overlatt til seg selv. Hun skriver at hun er kommet til å sette pris på sin ensomhet. Tonen i brevet er åpen og fortrolig.

 • Henrik Ibsen skriver brev til sin svigermor Magdalene Thoresen etter å ha lest hennes nye teaterstykke, som foregår i Bergen. Han anbefaler henne hvilke bergenske skuespillere som kunne passe til de ulike rollene. Blant dem er Amalie Skrams sønn Ludvig, som nylig har debutert som skuespiller i Kristiania.

 • Amalie har blitt flyttet til et sanatorium i Hornbæk. Det er først og fremst et halsonde som plager henne. Hun blir penslet i halsen med det hun i et brev til Bjørnstjerne Bjørnson betegner som etsende gifter, og stukket med glødende syler det skal fordrive den forferdelige hosten som i så mange år har tæret på kraften hennes, og på sinnet. Hun ligger i en døs og sløver, og vet ikke hvilken dag eller hvilken dato det er. Orker ikke å spørre etter en avis, og slett ikke å lese den.

 • Magdalene Thoresen dør stille og rolig hjemme hos seg selv på Østerbro tidlig om morgenen

 • Magdalene Thoresen dør stille og rolig hjemme hos seg selv på Østerbro tidlig om morgenen

 • Amalie har blitt flyttet til et sanatorium i Hornbæk. Det er først og fremst et halsonde som plager henne. Hun blir penslet i halsen med det hun i et brev til Bjørnstjerne Bjørnson betegner som etsende gifter, og stukket med glødende syler det skal fordrive den forferdelige hosten som i så mange år har tæret på kraften hennes, og på sinnet. Hun ligger i en døs og sløver, og vet ikke hvilken dag eller hvilken dato det er. Orker ikke å spørre etter en avis, og slett ikke å lese den.

 • Bjørnstjerne Bjørnson skriver til Amalie om hvor trist det er å høre hvor syk hun er. Det er forferdelig, det ene etter det annet, ingen hvile og ingen nåde, skriver han. Han legger til at det gjør et eiedommelig inntrykk å lese om det i en håndskrift som i motsetning til alle andres blir yngre og klarere. Han spør: Er hun blitt større innvendig?Det med Magdalene Thoresen og hennes reaksjon på hans stykke Laboremus kan han ikke forklare. Hun var en storskåren, godmodig, fantastisk ånd, men hun hadde ingenting til felles med Lydia i stykket.