Dato
1863

Magdalene Thoresen får sine Fortællinger utgitt hos Gyldendal, der hun i "Studenten" tar opp bondestudentens tilpasningsvansker i byen (lenge før Garborg). Hun skriver svært mye for tiden. Det er nødvendig, for hun må forsørge familien. Siden kommer hun til å gi uttrykk for at hun ikke er like stolt av alle tekstene hun skriver i denne perioden. 

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei