Dato
1866

Magdalene Thoresen flytter tilbake til Norge fra København og bosetter seg i Christiania. Det nære vennskapet med Bjørnson tar slutt når hennes mest kjente tekst, Min Bedstemoders Fortælling, blir utgitt året etter. Bjørnson mener seg portrettert i en fortelling om erotikk og utroskap. Novellen skaper reaksjoner fra flere hold for sin umoral".

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://snl.no/.nbl_biografi/Magdalene_Thoresen/utdypning