Dato
1877

Magdalene Thoresen har stor suksess med stykket Inden Døre med motiv fra en bergensk kjøpmannsfamilie.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://nbl.snl.no/Magdalene_Thoresen/utdypning