Fra dato

Til dato

 • Maleren Eilif Peterssen maler et portrett av Amalie Müller.

 • Knut Hamsun får utgitt novellen «Den Gaadefulde. En Kjærlighedshistorie fra Nordland.» Det er en sterkt Bjørnson-inspirert og romantisk kjærlighetsfortelling lagt til bondemiljø, om en fremmed man som kommere til husmannsplassen til en bonde og forelsker seg i datteren hans, men som først får henne når faren hennes forstår at han er rik.

  Siden skal Hamsun ikke ville med denne fortellingen i sine samlede verker; han skal komme til å si at han skrev den og de kommende to bøkene sine bare for å vise søsknene sine at han ikke var en man kunne gjøre narr av.

 • Lindemans korlalbok, til bruk i norske kirker, blir autorisert. Det betyr et forsøk på å få slutt på den gamle, saktmodige og snriklete måten å synge salmer på.

 • Knud Pontoppidan er kandidat på Jydske asyl ved Århus, men avbryter foreløpig sin psykiatriske løpebane for å avtjene verneplikten som marinelege. På denne måten får han anledning til å legge ut på en reise til Dansk Vestindia, bl.a. med det formål å studere tropesykdommer. På reisen skal han selv komme til å pådra seg en alvorlig tropsykdom som kommer til å plage ham resten av livet.

 • Holger Drachmann har et stormfull privatliv, men er samtdig på toppen av sin diktning. Han utgir verkene Tannhäuser, Ungt blod, Derovre fra grænsen og diktsamlingen Sange ved havet, som plasserer ham ubestridt som Danmarks største lyriske dikter. Han møter dette året kabaretsangerinnen Amanda Nilsson, som han kaller Edith, og som blir hans største muse. Han forlater konen Emmy og barna og lever et bohemliv i Hamburg meg Edith, pengelens og syk. Men han kommer ofte tilbake til Danmark, som regel for rekreasjon.

 • Helena Petrovna Blavatsky, kjent som Madame Blavatsky, utgir sin bok Den avslørte isis. Den vekker stor oppmerksomhet, får rosende omtaler i avisene og kommer på kort tid i flere opplag. Boken har undertittelen «en hovednøkkel til gammel og ny vitenskap og teologi». Madame Blavatsky hevder at sann religion og sann vitenskap ikke er motsetninger, men tvertimot utfyller og beriker hverandre. Alle religioner springer ut av en felles sannhet, og de sanne innviede i alle religioner har til alle tider vært klar over dette, skriver hun.

 • Henrik Ibsens far, Knud Plesner Ibsen, dør, 80 år gammel

 • Gerhard Armauer Hansen rammes av et hardt slag i hodet og blir alvorlig syk. Det er mulig han også opplever senvirkninger av syfilisen som han ble rammet av som student. Han sendes på kuropphold i Achen i Tyskland. Hans kone Hanne, som han har fortalt om sykdommen, er meget fiendtlig innstilt mot ham. Ekteskapet deres er kaldt. Han skal siden komme til å skrive om dette vanskelige forholdet i et brev til Bjørnstjerne Bjørnson.

 • Edouard Manets maleri Nana blir refusert ved salongen i Paris. Det viser en halvt påkledt prostituert.

 • Carl Fredrik Hill får et nytt maleri refusert på Salongen i Paris, samtidig som det viser seg at en ukjent person har innlevert et av hans malerier til Akademins utstilling i Stockholm. August Strindberg anmelder det negativt som en dårlig utgave av Corot, mens andre aviser er mer positive.

  Hill begynner å se spioner overalt nå. Samtidig er han stolt av seg selv, spesielt sine vakre hender, som han mener alle mennesker beundrer.

  Han kjøper nye klær og møbler, under den forestillingen at for å bli rik, må man se rik ut.

 • Claude Monets kone Camille er alvorlig syk. Hun er gravid igjen. Monet for sin del oppholder seg for det meste i Paris for tiden, hvor han omgir seg med impresjonistene.

 • Den første lepraloven blir satt ut i livet i Norge, fire år etter Armauer Hansens oppdagelse av leprabasillen, og to år etter at han er blitt oppnevnt som Overlege for den spedalske sykdom. I loven står det at pasienter som ikke kan forsørge seg selv, skal innlegges på sykehus. Loven skal forhindre at de syke skal spre smitte ved å flyttes fra gård til gård, slik det gamle legesystemet innebar. Men sykdommen går ikke så raskt tilbake som ønskelig, og en revidert lov skal bli nødvendig om noen år, i 1885.

 • Alexander Kielland skriver en artikkel om Richard Wagner og festspillene i Bayreuth.

 • Magdalene Thoresen har stor suksess med stykket Inden Døre med motiv fra en bergensk kjøpmannsfamilie.

 • Magdalene Thoresen har stor suksess med stykket Inden Døre med motiv fra en bergensk kjøpmannsfamilie.

 • Frits Thaulow oppholder seg denne vinteren i Paris.

 • Friedrich Nietzsche er gjenstand for en brevveksling mellom hans venn Wagner og sin lege, doktor Eiser. Wagner mener at Nietzsches nye og foruroligende ideer må ha å gjøre med hans overdrevne hang til onani. Det fins leger som mener at denne lasten kan føre til sinnssykdom.

  Når Nietzsche får høre om dette i 1883, og bedre forstår hvorfor legen hans spurte han ut om hans seksualliv, kommer han til å bli rasende.

 • Leis Schjelderup er i Paris og maler. Hun sliter med økonomien: det er dyrt å betale modeller, og vanskelig å få råd til eget atelier.

  Den dårlige økonomien gjør det vanskelig å få sendt inn til Salonen. Hun søker stipender og legater, men får lite støtte.

  Familien hennes har imidlertid sterke kontakter til baroniet i Rosendal og stamhusbesitter Marcus Gerhard Hoff Rosencrone. Han har sterk interesse for kunst og kultur, og støtter Leis økonomisk i perioder.

 • I København utgir Meïr Aron Goldschmidt, forfatter og journalist, og redaktør for det satiriske magasinet Corsaren fra 1840 til 1846, i tiden da den heftige striden mellom magasinet og Søren Kierkegaard pågikk, sine erindringer.

 • Edvard Grieg, som nå er 34 år gammel, er blitt en rutinert dirigent og en dyktig pianist, men han føler at komponisten i ham er satt til side. Han trenger avstand til opprivende opplevelser, og ro til å samle seg og konsentrere sin skapende virksomhet.

  Dette året har han invitasjoner til å slå seg ned hos gode venner både i København og i Leipzig, men bylivet frister ikke. Nå trenger han et friskt, sunt og ekte miljø omkring seg. Det er den vakre og kontrastfylte vestlandsnaturen han lengter til.

 • Paul Gauguin maler et portrett av sin svigerinne Ingeborg Thaulow.

 • Vincent van Gogh er tilbake i Holland, og jobber i en bokhandel i Dordrecht. Han bestemmer seg for å bli prest.

 • Paul Cezanne stiller ut sammen med impresjonistene på den tredje impresjonistutstillingen i Paris.

 • Oscar Wilde får audiens hos pave Pius IX i Roma. De kommende årene studerer han katolisismen intenst. Han konverterer aldri, men skal komme til å dyrke sin interesse for katolisimen hele resten av livet. Han er også en ivrig student av John Ruskin, hvis forelesninger han følger.

 • I Danmark utkommer det dette året en oversettelse av det verket Skabelseshistorien fra et naturvidenskabeligt Standpunkt av den tyske bioogen Ernst Häckel. Han er en av Darwins mest kjente tilhengere. Häckel betoner den nære sammenhengen mellom organisk og uorganisk natur og går inn for å trekke evolusjonens tråder fra de enkleste encellede organismene til mennesket og dets åndsliv. Om man tenker seg utviklingen av livet på jorden i dets forskjellige fremtredelsesformer som en rekke trinn, vil det være særlig interesse knyttet til overgangen fra et trinn til et annet.

 • Knud Pontoppidan skriver i et brev om hvordan julefeiringen foregår på Jyske Asyl: Alle samles til juletre og bespisning i salen. På nyttårsaften feirer han i folkenes stue i borgerstuen, hvor han svinger pikene i dansen og drikker med karene hele natten.

 • Olav Thommessen skriver til Georg Brandes fra Kristiania og beretter om alt som sies om ham: Man diskuterer ham overalt. Han er totalt henrykt over den oppmerksomheten han har fått av Brandes, som har sendt ham romanen Fru Marie Grubbe av J.P. Jacobsen. Han forteller at Sars og Sibbern med flere skal begynne å utgi et nytt norsk tidsskrift.

 • Siri von Essen, som snart skal bli Siri Strindberg, mister sin tre og et halvtårige datter med ektemannen, Carl Gustav Wrangel av Sauss.

 • Fredrik Petersen, om er professor ved Universitetet i Kristiania, får i dag svar i brevs form fra Søren Kierkegaards bror, biskopen Peter Chr. Kierkegaard. Professoren har kontaktet ham fordi han ønsker å få avkreftet den påstanden som Georg Brandes har fremsatt, som går ut på at Søren skulle ha oppdaget en «uhyggelig Brøde» i sin fars liv, og at mye tydet på at det måtte dreie seg om utroskap mot hustruen, altså Peter og Sørens mor Ane.

 • Arne Garborg er i Kristiania, syk og elendig, men også travelt opptatt med utgivelsen av bladet sitt. Han skulle gjerne hatt lillebroren Abel, som er tolv år gammel,  hos seg skriver han i et brev. Men foreløpig er han for syk.

  Han vil gi beskjed så snart han er frisk nok til å la Abel komme, understreker han.