Fra dato

Til dato

 • I Danmark utkommer det dette året en oversettelse av det verket Skabelseshistorien fra et naturvidenskabeligt Standpunkt av den tyske bioogen Ernst Häckel. Han er en av Darwins mest kjente tilhengere. Häckel betoner den nære sammenhengen mellom organisk og uorganisk natur og går inn for å trekke evolusjonens tråder fra de enkleste encellede organismene til mennesket og dets åndsliv. Om man tenker seg utviklingen av livet på jorden i dets forskjellige fremtredelsesformer som en rekke trinn, vil det være særlig interesse knyttet til overgangen fra et trinn til et annet.

 • Friedrich Nietzsche er gjenstand for en brevveksling mellom hans venn Wagner og sin lege, doktor Eiser. Wagner mener at Nietzsches nye og foruroligende ideer må ha å gjøre med hans overdrevne hang til onani. Det fins leger som mener at denne lasten kan føre til sinnssykdom.

  Når Nietzsche får høre om dette i 1883, og bedre forstår hvorfor legen hans spurte han ut om hans seksualliv, kommer han til å bli rasende.

 • Paul Cezanne stiller ut sammen med impresjonistene på den tredje impresjonistutstillingen i Paris.

 • Gerhard Armauer Hansen rammes av et hardt slag i hodet og blir alvorlig syk. Det er mulig han også opplever senvirkninger av syfilisen som han ble rammet av som student. Han sendes på kuropphold i Achen i Tyskland. Hans kone Hanne, som han har fortalt om sykdommen, er meget fiendtlig innstilt mot ham. Ekteskapet deres er kaldt. Han skal siden komme til å skrive om dette vanskelige forholdet i et brev til Bjørnstjerne Bjørnson.

 • Leis Schjelderup er i Paris og maler. Hun sliter med økonomien: det er dyrt å betale modeller, og vanskelig å få råd til eget atelier.

  Den dårlige økonomien gjør det vanskelig å få sendt inn til Salonen. Hun søker stipender og legater, men får lite støtte.

  Familien hennes har imidlertid sterke kontakter til baroniet i Rosendal og stamhusbesitter Marcus Gerhard Hoff Rosencrone. Han har sterk interesse for kunst og kultur, og støtter Leis økonomisk i perioder.

 • Knut Hamsun får utgitt novellen «Den Gaadefulde. En Kjærlighedshistorie fra Nordland.» Det er en sterkt Bjørnson-inspirert og romantisk kjærlighetsfortelling lagt til bondemiljø, om en fremmed man som kommere til husmannsplassen til en bonde og forelsker seg i datteren hans, men som først får henne når faren hennes forstår at han er rik.

  Siden skal Hamsun ikke ville med denne fortellingen i sine samlede verker; han skal komme til å si at han skrev den og de kommende to bøkene sine bare for å vise søsknene sine at han ikke var en man kunne gjøre narr av.

 • Alexander Kielland skriver en artikkel om Richard Wagner og festspillene i Bayreuth.

 • Henrik Ibsens far, Knud Plesner Ibsen, dør, 80 år gammel

 • Lindemans korlalbok, til bruk i norske kirker, blir autorisert. Det betyr et forsøk på å få slutt på den gamle, saktmodige og snriklete måten å synge salmer på.

 • Helena Petrovna Blavatsky, kjent som Madame Blavatsky, utgir sin bok Den avslørte isis. Den vekker stor oppmerksomhet, får rosende omtaler i avisene og kommer på kort tid i flere opplag. Boken har undertittelen «en hovednøkkel til gammel og ny vitenskap og teologi». Madame Blavatsky hevder at sann religion og sann vitenskap ikke er motsetninger, men tvertimot utfyller og beriker hverandre. Alle religioner springer ut av en felles sannhet, og de sanne innviede i alle religioner har til alle tider vært klar over dette, skriver hun.

 • Holger Drachmann har et stormfull privatliv, men er samtdig på toppen av sin diktning. Han utgir verkene Tannhäuser, Ungt blod, Derovre fra grænsen og diktsamlingen Sange ved havet, som plasserer ham ubestridt som Danmarks største lyriske dikter. Han møter dette året kabaretsangerinnen Amanda Nilsson, som han kaller Edith, og som blir hans største muse. Han forlater konen Emmy og barna og lever et bohemliv i Hamburg meg Edith, pengelens og syk. Men han kommer ofte tilbake til Danmark, som regel for rekreasjon.

 • Knud Pontoppidan er kandidat på Jydske asyl ved Århus, men avbryter foreløpig sin psykiatriske løpebane for å avtjene verneplikten som marinelege. På denne måten får han anledning til å legge ut på en reise til Dansk Vestindia, bl.a. med det formål å studere tropesykdommer. På reisen skal han selv komme til å pådra seg en alvorlig tropsykdom som kommer til å plage ham resten av livet.

 • Edvard Grieg, som nå er 34 år gammel, er blitt en rutinert dirigent og en dyktig pianist, men han føler at komponisten i ham er satt til side. Han trenger avstand til opprivende opplevelser, og ro til å samle seg og konsentrere sin skapende virksomhet.

  Dette året har han invitasjoner til å slå seg ned hos gode venner både i København og i Leipzig, men bylivet frister ikke. Nå trenger han et friskt, sunt og ekte miljø omkring seg. Det er den vakre og kontrastfylte vestlandsnaturen han lengter til.

 • Frits Thaulow oppholder seg denne vinteren i Paris.

 • Magdalene Thoresen har stor suksess med stykket Inden Døre med motiv fra en bergensk kjøpmannsfamilie.

 • Paul Gauguin maler et portrett av sin svigerinne Ingeborg Thaulow.

 • Den første lepraloven blir satt ut i livet i Norge, fire år etter Armauer Hansens oppdagelse av leprabasillen, og to år etter at han er blitt oppnevnt som Overlege for den spedalske sykdom. I loven står det at pasienter som ikke kan forsørge seg selv, skal innlegges på sykehus. Loven skal forhindre at de syke skal spre smitte ved å flyttes fra gård til gård, slik det gamle legesystemet innebar. Men sykdommen går ikke så raskt tilbake som ønskelig, og en revidert lov skal bli nødvendig om noen år, i 1885.

 • Claude Monets kone Camille er alvorlig syk. Hun er gravid igjen. Monet for sin del oppholder seg for det meste i Paris for tiden, hvor han omgir seg med impresjonistene.

 • Oscar Wilde får audiens hos pave Pius IX i Roma. De kommende årene studerer han katolisismen intenst. Han konverterer aldri, men skal komme til å dyrke sin interesse for katolisimen hele resten av livet. Han er også en ivrig student av John Ruskin, hvis forelesninger han følger.

 • Magdalene Thoresen har stor suksess med stykket Inden Døre med motiv fra en bergensk kjøpmannsfamilie.

 • I København utgir Meïr Aron Goldschmidt, forfatter og journalist, og redaktør for det satiriske magasinet Corsaren fra 1840 til 1846, i tiden da den heftige striden mellom magasinet og Søren Kierkegaard pågikk, sine erindringer.

 • Vincent van Gogh er tilbake i Holland, og jobber i en bokhandel i Dordrecht. Han bestemmer seg for å bli prest.

 • Carl Fredrik Hill får et nytt maleri refusert på Salongen i Paris, samtidig som det viser seg at en ukjent person har innlevert et av hans malerier til Akademins utstilling i Stockholm. August Strindberg anmelder det negativt som en dårlig utgave av Corot, mens andre aviser er mer positive.

  Hill begynner å se spioner overalt nå. Samtidig er han stolt av seg selv, spesielt sine vakre hender, som han mener alle mennesker beundrer.

  Han kjøper nye klær og møbler, under den forestillingen at for å bli rik, må man se rik ut.

 • Maleren Eilif Peterssen maler et portrett av Amalie Müller.

 • Edouard Manets maleri Nana blir refusert ved salongen i Paris. Det viser en halvt påkledt prostituert.

 • Knud Pontoppidan skriver i et brev om hvordan julefeiringen foregår på Jyske Asyl: Alle samles til juletre og bespisning i salen. På nyttårsaften feirer han i folkenes stue i borgerstuen, hvor han svinger pikene i dansen og drikker med karene hele natten.

 • Olav Thommessen skriver til Georg Brandes fra Kristiania og beretter om alt som sies om ham: Man diskuterer ham overalt. Han er totalt henrykt over den oppmerksomheten han har fått av Brandes, som har sendt ham romanen Fru Marie Grubbe av J.P. Jacobsen. Han forteller at Sars og Sibbern med flere skal begynne å utgi et nytt norsk tidsskrift.

 • Siri von Essen, som snart skal bli Siri Strindberg, mister sin tre og et halvtårige datter med ektemannen, Carl Gustav Wrangel av Sauss.

 • Fredrik Petersen, om er professor ved Universitetet i Kristiania, får i dag svar i brevs form fra Søren Kierkegaards bror, biskopen Peter Chr. Kierkegaard. Professoren har kontaktet ham fordi han ønsker å få avkreftet den påstanden som Georg Brandes har fremsatt, som går ut på at Søren skulle ha oppdaget en «uhyggelig Brøde» i sin fars liv, og at mye tydet på at det måtte dreie seg om utroskap mot hustruen, altså Peter og Sørens mor Ane.

 • Arne Garborg er i Kristiania, syk og elendig, men også travelt opptatt med utgivelsen av bladet sitt. Han skulle gjerne hatt lillebroren Abel, som er tolv år gammel,  hos seg skriver han i et brev. Men foreløpig er han for syk.

  Han vil gi beskjed så snart han er frisk nok til å la Abel komme, understreker han.

 • Edvard Munch, som nå er 14 år gammel og lever sammen med faren, tanten og sine søsken på Grünerløkken i Kristiania, maler søsterens Sophies fugl Polly. Det er en dompapp; den er tam, den kan sitte på fingeren.

  Sophie er svært syk nå.

  Edvard maler også et bilde med motiv fra Håkon Jarls død. Han øver seg på å tegne sin venstre hånd, og en medisinflaske. Og han illustrerer Brødrene Grimms eventyr.

 • Christian Winther begraves på Holmens Kirkegård etter en sørgehøitidelighet i Frue Kirke.

 • Amalie Müller forstår at det går an å skrive. Det beruser henne. Hun får sin første artikkel på på trykk i Bergens Tidende, det er en anmeldelse av J.P. Jacobsens debutroman Fru Marie Grubbe. J.P. Jacobsen er en av Erik Skrams skolekamerater i København.

  Men det er ennå flere år til Amalie skal treffe Erik -- og gofte seg med ham. Romanen til Jacobsen gjør dypt inntrykk på henne.

 • Alexander Kielland skriver i et brev til sin søster Kitty i Munchen at hun må regne med å aldri komme til å vende hjem til Stavanger for godt. I brevet belærer han henne om hvor viktig det er å være menneske først, og dernest kunstner.

  Kitty er ofte plaget av tvil på sine kunstneriske evner.

 • August Müller inviterer skolebestyrer Bendiksen til å kommentere sin kone Amalies stykke At lege med Ilden, som hun har arbeidet med den siste tiden. Stykket har sterke trekk fra hennes egen livssituasjon. August er en ivrig hjelper i arbeidet med stykket. Paret bor på Ask utenfor Bergen sammen med sine to sønner Ludvig og Jacob.

 • Fru Anne Kristine Kragh, Magdalene Thoresens mor, dør.

  Magdalene bor i Zürich med sin yngste sønn Axel, og kan ikke komme til begravelsen.

 • Holger Drachmanns roman Tannhäuser utkommer i København. Holger er en av Erik Skrams barndomskamerater. Tittelen er hentet fra Wagners opera, som har hatt sin første oppførelse i Danmark året før.

  Romanen utspiller seg i en prestegård og på en fornem herregård, og er ispedd dikt. Handlingen er svulmende og romantisk og involverer grevens unge datter som er gjenstand for noen unge sangeres stormende frierier.

 • Amalie Müller skriver et unnskyldende brev til sin venninne Elisa Knudtzon i Bergen. Av brevet fremgår det tydelig at hun har oppført seg temmelig vilt i ubehøvlet i selskaper den siste tiden, men også at de har hatt det morsomt og hyggelig sammen.

  De to venninnene har tydeligvis et nært forhold, og det er viktig for Amalie å få venninnens forståelse og tilgivelse for oppførselen sin.

  Hun skriver:

 • Jonas Henrich Stenersen Müller, August Müllers storebror, må si fra seg embetet som prest i Vanylven på grunn av sinnssykdom. Han sendes til Gaustad Asyl i Kristiania.

  Amalie Müller kjenner ham og famliens hans godt gjennom besøk hun har gjort på prestegården i forlovelsestiden med August. Mot slutten av livet skal hun komme til å streve med å ferdigstille en bredt anlagt roman som har handlingen sin lagt til en prestegård som denne i Vanylven. Og hun kommer selv til å være innlagt på Gaustad Asyl samtidig med Jonas om ikke mange måneder.

 • Amalie Müller bor på Ask og skriver på sitt første skuespill. Hun bor sammen med August og de to guttene deres, Ludvig og Jakob, på Ask på Askøy utenfor Bergen. Hun har «en hel del forestillinger som hun ikke kan gjøre rede for», men skriver videre på stykket sitt, der handlingen er hentet fra eget ekteskapelig liv, At lege med Ilden. Det har to akter.

 • Christian Krohg får reisestipend og flytter sammen med vennen, maleren Klinger, i det såkalte Hungerturm i Berlin

 • Georg Brandes utgir boken Søren Kierkegaard og Danske Digtere: Charakterbilleder. Boken skal komme til å få enorm gjennslagskraft blant skandinaviske kunstnere og intellektuelle. En av dem er Amalie Müller, som er tilknyttet det radikale miljøet rundt Bergens Tidende i Bergen.

 • Pressemannen Olaf Thommessen skriver fra Kristiania til Georg Brandes. Han har lest boken om Kierkegaard, og er helt oppfylt av den, kan han fortelle. Han forteller at professor Petersens prekener over Kierkegaard snart vil gå i trykken, men at han har villet vente på Brandes' bok og lese den først.

 • I Paris holder forfatteren Emile Zola, som nå er 37 år gammel, en middag i restaurant Trapp for to grupper forfattere, han har selv startet begge gruppene. Den ene er gruppen for «fiaskoforfatterne». Her er inngangsbilletten minst en gjennomført teaterfiasko.

  Zola selv tilhører denne gruppen, sammen med Alphone Daudet, og de tyve år eldre Flaubert, Edmond de Goncourt og Ivan Turgenev.

 • Jonas Stenersen Müller, Amalie Müllers svoger, blir innlagt på Gaustad sykehus utenfor Kristiania. Årsaken til innleggelsen sies i journalen å være pengesorger og søvnløshet. Han har vært gift i 18 år, har tre barn og har vært prest i Vannylven på Sunnmøre.

 • Erik Skram reiser til Roma. Der vil han slå seg ned i den skandinaviske kolonien, hvor han kjenner redaktør Bille og hans kone. Oppstyret og forargelsen rundt hans debutroman Herregaardsbilleder har gått inn på ham, og jobben som referent i Folketinget har vært hard den siste tiden, på grunn av lange nattemøter i forbindelse med utsendelsen av den provisoriske finansloven.

 • Arne Garborg har hatt lillebroren sin, Abel på tolv år, boende hos seg i Kristiania, men nå sender han ham hjem til Jæren igjen for en stund.

  Gutten skal siden komme til å huske denne tiden i storbyen som en lykkelig tid. Arne er opptatt med debatter og skriverier.

 • Vincent van Gogh reiser til Amsterdam for å studere latin og gresk, slik at han kan begynne på teologistudiet. Han bor hos en onkel som er admiral.

 • Amalie Müller, som alltid har vært filosofisk og eksistensielt interessert, leser Georg Brandes’ bok om Kierkegaard med stor begeistring og en følelse av innvielse, skriver hun i brev til en venninne. Hun leser også Byron, som også gjør voldsomt inntrykk på henne, og som hun stadig skal komme til å vende tilbake til.

 • På Salpêtrière-sykehuset i Paris blir det i dag lagt inn en atten år gammel kvinne. Hun heter Marie Wittmann, og i løpet av sitt korte liv har hun opplevd at fem søsken og hennes mor har dødd, hun har sett sin far bli sinnssyk og innlagt på det beryktede Saint-Anne-hospitalet, hatt seksuelle forhold til minst fire forskjellige menn, og blitt alvorlig seksuelt mishandlet. Det er hun som skal komme til å bli kjent som Blanche, kanskje tidenes mest kjente hysteriker, og hovedstjerne blant nevrologen Charcots hysterikere på sykehuset.