Image
Olaf_Thommessen.jpg
Dato
14 april 1877

Pressemannen Olaf Thommessen skriver fra Kristiania til Georg Brandes. Han har lest boken om Kierkegaard, og er helt oppfylt av den, kan han fortelle. Han forteller at professor Petersens prekener over Kierkegaard snart vil gå i trykken, men at han har villet vente på Brandes' bok og lese den først.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Georg Brandes brevveksling med norske forfattere, Riksarkivet i Oslo. DA 0034 Gyldendal/0/l3/ooB.