Fra dato

Til dato

  • Holger Drachmann utgir sin roman Ungt Blod i København.

  • Georg Brandes utgir boken Søren Kierkegaard og Danske Digtere: Charakterbilleder.

  • Christian Krohg får reisestipend og flytter til Max Klinger i det såkalte Hungerturm i Berlin

  • Olav Thommesen skriver fra Kristiania til Georg Brandes. Han har lest boken om Kierkegaard, og er helt oppfylt av den. Han forteller at professor Petersens prekener over Kierkegaard snart vil gå i trykken, men han har villet vente på Brandes' bok.

  • I Paris holder forfatteren Emile Zola, som nå er 37 år gammel, en middag i restaurant Trapp for to grupper forfattere, han har selv startet begge gruppene. Den ene er gruppen for «fiaskoforfatterne». Her er inngangsbilletten minst en gjennomført teaterfiasko. Zola selv tilhører denne gruppen, sammen med Alphone Daudet, og de tyve år eldre Flaubert, Edmond de Goncourt og Ivan Turgenev. Den andre gruppen møtes hjemme hos Zola hver torsdag, som i kveld, og består av ham selv, Maupassant, Huysmans og tre andre, mindre kjente forfattere.

  • Jonas Stenersen Müller, Amalies svoger, blir innlagt på Gaustad sykehus. Årsaken til innleggelsen sies i journalen å være pengesorger og søvnløshet. Han har vært gift i 18 år, har tre barn og har vært prest i Vannylven på Sunnmøre. Sinnssykdommen brøt ut for seks år siden.

  • Erik Skram reiser til Roma. Der vil han slå seg ned i den skandinaviske kolonien, hvor han kjenner redaktør Bille og hans kone. Oppstyret og forargelsen rundt hans debutroman Herregaardsbilleder har gått inn på ham, og jobben som referent i Folketinget har vært hard den siste tiden, på grunn av lange nattemøter i forbindelse med utsendelsen av den provisoriske finansloven.

  • Arne Garborg har hatt lillebroren sin, Abel på tolv år, boende hos seg i Kristiania, men nå sender han ham hjem til Jæren igjen for en stund.

    Gutten skal siden komme til å huske denne tiden i storbyen som en lykkelig tid. Arne er opptatt med debatter og skriverier.