Image
Amalie og August Møllers hjem ved møllen på Ask. Eid av Aadne Nilsson.
Dato
20 mars 1877

Amalie Müller bor på Ask og skriver på sitt første skuespill. Hun bor sammen med August og de to guttene deres, Ludvig og Jakob, på Ask på Askøy utenfor Bergen. Hun har «en hel del forestillinger som hun ikke kan gjøre rede for», men skriver videre på stykket sitt, der handlingen er hentet fra eget ekteskapelig liv, At lege med Ilden. Det har to akter.

Hun har nå løftet ektemannens rolle i stykket, etter konsulentens råd. Hun vil at de skal lese det høyt innen venneflokken til sommeren, men hun føler at hun ikke riktig kan snakke helt ut med noe menneske om det som opptar henne. Det plager henne

.På Ask spøker det. Den yngste sønnen hennes, Ludvig, skal siden forteller om hvor mørkeredd har var i denne tiden. De voksne sier at lydene han hørte i det gamle huset deres ikke er noe å bry seg om; bare vinden. Men det går rykter om at den gamle mølleren som bodde her før, går igjen.

Sted
Bilder
Image
Amalie og August Møllers hjem ved møllen på Ask. Eid av Aadne Nilsson.
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Amalie til skolebestyrer Bendixen april 1877. Fra Kielland, E., Ed. (1955). Amalie Skram Mellom slagene. Brev i utvalg. Oslo, Aschehoug.og Bjerkelund, R. (1989). Amalie Skram: dansk borger, norsk forfatter. [Oslo], Aschehoug.s. 63

http://www.nb.no/nbsok/nb/4a83de078290a4a5fcaded571fb58b81.nbdigital?lang=no#61

og

Müller, L. (11 feb 1899). Fra mørkeloftet. Hver 8de Dag 30.