Dato
1877

Den første lepraloven blir satt ut i livet i Norge, fire år etter Armauer Hansens oppdagelse av leprabasillen, og to år etter at han er blitt oppnevnt som Overlege for den spedalske sykdom. I loven står det at pasienter som ikke kan forsørge seg selv, skal innlegges på sykehus. Loven skal forhindre at de syke skal spre smitte ved å flyttes fra gård til gård, slik det gamle legesystemet innebar. Men sykdommen går ikke så raskt tilbake som ønskelig, og en revidert lov skal bli nødvendig om noen år, i 1885.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Irgens, L. M. (1997). Epilog. Forskeren og mennesket. Gerhard Armauer Hansen. Leprabasillens oppdager. Bergen, Eide forlag s. 252