Image
August Müller ca 1875
Dato
22 februar 1877

August Müller inviterer skolebestyrer Bendiksen til å kommentere sin kone Amalies stykke At lege med Ilden, som hun har arbeidet med den siste tiden. Stykket har sterke trekk fra hennes egen livssituasjon. August er en ivrig hjelper i arbeidet med stykket. Paret bor på Ask utenfor Bergen sammen med sine to sønner Ludvig og Jacob.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

August Müllers brev til skolebestyrer Bendiksen, Universitetsbiblioteket i Bergen