Dato
1877

Helena Petrovna Blavatsky, kjent som Madame Blavatsky, utgir sin bok Den avslørte isis. Den vekker stor oppmerksomhet, får rosende omtaler i avisene og kommer på kort tid i flere opplag. Boken har undertittelen «en hovednøkkel til gammel og ny vitenskap og teologi». Madame Blavatsky hevder at sann religion og sann vitenskap ikke er motsetninger, men tvertimot utfyller og beriker hverandre. Alle religioner springer ut av en felles sannhet, og de sanne innviede i alle religioner har til alle tider vært klar over dette, skriver hun.

Personer
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://no.wikipedia.org/wiki/Helena_Petrovna_Blavatsky