Dato
1869

Magdalene Thoresen søker den norske regjeringen om diktergasje. Det får hun ikke, og hun avslår Camilla Colletts tilbud om å dele hennes. For å tjene penger holder hun offentlige opplesninger.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://snl.no/.nbl_biografi/Magdalene_Thoresen/utdypning