Image
Ragna Nielsen
Dato
1885

Den første norske skolen for både gutter og jenter, Ragna Nielsens latin- og realskole, starter opp i Kristiania. Skolen holder til i samme bygning som Amalies bror Wilhelm har hatt sin gutteskole frem til han døde; i Nordahl Brunsgate 22-24. Det var også her Amalie Müller bodde, i etasjen over brorens skole, for tre år siden. Lærerne er av begge kjønn. Mange syns det er en uhørt ting at kvinner skal undervise gutter. Nå i starten omfatter skolen bare middelskole og forskole, men den skal komme til å bli utvidet til også å være gymnas, og skal komme til å få ry som en av den norske hovedstadens best vurderte skoler.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Lorenz, A. (2014). Fra de frimodiges leir : Ragna Nielsen, født Ullmann : skolearkitekt og kvinnereformator. Oslo, Aschehoug. og Jonassen, M. (2011). Livet er et pust: Ragna Nielsen : en biografi. Oslo, Aschehoug.