Dato
1878

Helena Petrovna Blavatsky, kjent som Madame Blavatsky, reiser sammen med sin kollega Olcott til Bombay, med sikte på å slå sammen Teosofisk Samfunn og den hinduiske reformsekten Arya Samaj. Teosofene viser respekt for Indias religiøse tradisjoner, og blir møtt med sympati hos mange indere, mens de britiske koloniherrer med få unntak er fiendtlig innstilt. Dette året blir Madame Blavatsky amarikansk statsborger.

Personer
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://no.wikipedia.org/wiki/Helena_Petrovna_Blavatsky