Fra dato

Til dato

 • Augustine, en av de mest berømte hysterikerne som en innlagt hos doktor Charcot på Salpêtrière-sykehuset i Paris, blir fotografert av sykehusets egen fotograf, i et fotostudio som er innredet spesielt for formålet. Fotografiene skal komme til å inngå i i sykehusets "Iconographie", som er bilder av hysterikernes ulike faser.

 • Kristofer Janson må slutte som lærer ved Christoffer Bruuns folkehøgskole etter å ha fjernet seg fra Bruun i teologiske spørsmål.

 • Laura Marholm (Mohr) tar lærerinneeksamen, foreleser for dannede damer og skriver kulturartikler under pseudonymet Leonhard Marholm. Hun hylles som nasjonaldramatiker i Riga med Johann Reinhold Patkul og Frau Marianne (som gjør fiasko i Belrin i 1882)

 • Jonas Lie får av kongen tilbud om å få nedbetalt hele sin gjeld. Han avslår. Kort etter bryter han opp fra Norge på ny. Han bosetter seg med familien først i Stuttgart, senere i Dresden, med sommeropphold i Berchtesgaden.

 • Harriet Backer flytter til Paris, hvor hun ble boende til 1888, størstedelen av tiden sammen med Kitty L. Kielland. En tid er hun elev av L. Bonnat og J. L. Gerôme ved madame Trélat de Lavignes atelier. Hun har stor fremgang som maler.

 • Helena Petrovna Blavatsky, kjent som Madame Blavatsky, reiser sammen med sin kollega Olcott til Bombay, med sikte på å slå sammen Teosofisk Samfunn og den hinduiske reformsekten Arya Samaj. Teosofene viser respekt for Indias religiøse tradisjoner, og blir møtt med sympati hos mange indere, mens de britiske koloniherrer med få unntak er fiendtlig innstilt. Dette året blir Madame Blavatsky amarikansk statsborger.

 • Gunnar Heiberg drar på sin første store utenlandsreise. I Roma omgås han Henrik Ibsen og J. P. Jacobsen. Jeg omgaas en del en letsindig ung Nordmand Heiberg som har skrevet et ugudeligt Digt om Adam og Eva," skriver Jacobsen til Edvard Brandes.

 • Gunnar Heiberg drar på sin første store utenlandsreise. I Roma omgås han Henrik Ibsen og J. P. Jacobsen. Jeg omgaas en del en letsindig ung Nordmand Heiberg som har skrevet et ugudeligt Digt om Adam og Eva," skriver Jacobsen til Edvard Brandes.

 • Gunnar Heibergs Menneskets Genesis blir trykt i Nyt norsk Tidsskrift. Diktet handler om Adam og Eva i Paradisets hage, og betegner Heibergs brudd med kristendommen.

  Diktet ender med en bekjennelse til Kain i Byrons ånd – der Kains læremester Lucifer er Georg Brandes.

  Brandes og Johan Sverdrup er Heibergs idealer. Han forkynner livsglede og frihet. Og troen på fornuften og sandhetens Gud.

 • Edvard Munch, som nå er femten år gammel, og søsknene lhans ytter til faren lese høyt fra Dickens' David Copperfield og Nicholas Nickelby.

  I familien Munch abonnerer de på Skillingsmagasinet, og de leser også en gripende bok av Ingemann.

  Edvard blir speiselt berørt av beretningen om en liten gutt som blir halshugget.

 • Carl Fredrik Hill blir mer og mer forvirret. Han mener han kan kommunisere med ånder, men de sier så mye dumt at han blir mest irritert på dem. Han klarer ikke å innse sine begrensninger, og til slutt legger venner ham inn på doktor Blanches klinikk i Passy. J

  ournalen viser at han har perioder med både forfølgelsesmani og storhetsvanvidd.

 • August Strindberg skriver romanen Röda rummet.

 • Amalie blir separert fra sin første ektemann, August Müller. Årsaken til at hun ikke lenger vil være gift, er det legen hennes betegner som han "uterlighet": han er utro, seksuelt påtrengende. Dessuten drikker han for mye. Det var nok denne kombinasjonen som utløste Amalies sammenbrudd i fjor vinter.

 • Marie Curies mor dør av tuberkulose. Marie er elleve år gammel. Hun utmerker seg på skolen med sin enorme minnkapastet og høye arbeidsmoral.

 • Marie Curies mor dør av tuberkulose. Marie er elleve år gammel. Hun utmerker seg på skolen med sin enorme minnkapastet og høye arbeidsmoral.

 • Oscar Wilde er ferdig med sin universitetsutdannelse i Oxford. Til alles overraskelse får han de beste karakterer

 • Frits Thaulow oppholder seg denne vinteren i Paris.

 • Gunnar Heiberg er student i Kristiania og er med og utgir Hans Jægers Kants fornuftskritik og En soirée dansante. Det siste er et dikt skrevet av Heiberg. De to er venner, Jæger er tre år eldre enn Heiberg, men har et langt mer begivenhetsrikt liv bak seg, blant annet som sjømann i mange år.

  De to sitter ofte sammen på Heibergs værelse i Akersveien og diskuterer til langt utover natten. Det er først og fremst Jæger som snakker.

 • Kitty Kielland er denne sommeren kommet tilbake fra tre års studier i München. Hun slår seg til på Ogna på Jæren. Hit kan man nå komme med jernbane, Jærbanen ble åpnet i februar.

  Man kan reise mellom Stavanger og Egersund to ganger om dagen for kr. 2,55 på andre klasse. Og malere har begynt å komme reisende hit, blant dem er Frits Thaulow og Nicolai Ulfstein, Otto Sinding. De er på jakt etter nye motiver, de er inspirert av den nye og mer realistisk holdning i kunsten, de vil vekk fra det romatiske og pompøse.

  Frits Thaulow maler et landskap med telegrafstolper.

 • Hans Jæger utgir anonymt avhandlingen Kants Fornuftkritik. Ved hjelp av Kant forsøker han å gjendrive bevisene for sjelens udødelighet og eksistensen av en personlig gud.

  I boken støtter han seg også til filosofen Hegel: Det absolutte må være den rene fornuft, og mennesket må ved hjelp av sin tanke være i stand til å bli ett med verdensfornuften, overvinne fortvilelsen og leve det uendelig fyldige liv som den objektive fornuft hitinntil ubevisst har levet.

 • Knut Hamsun utgir fortellingen Et gjensyn. Det er en fortelling på vers over ni strofer som foregår i en hytte på en øde øy er en skipbrudden drevet i land. Den navnløse blir sagt å være en drapsmann som har flyktet fra straffen. Etter tretti år i ensomhet får han en uværsnatt anledning til å redde en kvinne.

 • Edvard Munch er en ung gutt på femten år som bor i Fossveien 7 på Grünerløkka. Han maler dette året sitt første bilde fra Akerselven.

  Han går på Den tekniske Skole, som han er meget opptatt av. Han elsker å streife omkring langs Akerselven, og i Aker, helst oppover i Maridalen, med skisseboken.

  Ofte er vennen Henning Kloumann med, han er også flink til å tegne, og skal siden komme til å bli arkitekt.

  Edvard får dette året giktfeber, og må slutte på den tekniske skolen.

 • Harald Høffding er denne våren på besøk i Lund, og oppsøker Holger Drachmann, som han ahr hørt har gått i skjul her sammen med den gifte kvinnen han har fått barn med. Drachmann blir først svært nervøs over besøket, men når de siden treffer hverandre i et selskap i København, trekker han Høffding med seg inn i et sideværelse og takekr ham varmt for støtten den gangen. Kvinnen forlot ham forresten til fordel for en scensk lege, husker Høffding. de to drikker dus.

 • Amalie bor noen måneder hos broren Vilhelm, som er sogneprest og er blitt enkemann, Risør.

  Hun er fremdeles dypt deprimert. Wilhelm forsøker å muntre henne opp ved å engasjere henne i byens selskapsliv.

  Om høsten flytter hun til sin yngre bror Ludvig i Fredrikshald sammen med sønnene Jakob og Ludvig, som skal gå på skole her.

  Amalie er 32 år gammel nå. Jakob er tolv år gammel, Ludvig er ti. Amalie skriver anmeldelser i Smaalenenes Amtstidende og Dagbladet.

 • Søren Krøyer reiser til Spania sammen med kunsthistorikeren Julius Lange og vennene Frantz Henningsen og Frantz Schwartz. De besøker Madrid og Toledo. Krøyer blir betatt av maleriene til Velazqyuez og kopierer flere av hans arbeider.

 • Peder Severin Krøyer er i Paris, og blir her kjent med Alexander Kielland. De to nyslåtte vennene holder ofte til i en bistro ved Rue du Seine.

 • Ole Bull er på reise med sin lille familie og møter Franz Liszt i Wien for siste gang. Han gir noen konserter her, for fulle hus.

 • Arne Garborg skriver hjem til broren Jon om sine bekymringer i hovedstaden. Lillebroren Abel bor hos ham igjen, men han har ikke lett for å få kamerater, og vil helst være hjemme hos storebror. 

  Arne føler seg tung og trett, og virker deprimert. Han har alle slags bekymringer; om fremtiden, om målsaken, om økonomien.

 • Henrik Ibsen skriver til Tobias Müller, Amalies svoger, og takker varmt for at et skip skal oppkalles etter ham. De har vært sammen i forbindelse med juryeringen av Verdensutstillingen, og bodd på samme hotell..

 • Siri von Essens og August Strindbergs første datter Kerstin blir født. Barnet blir overlatt til en barepleier rett etter fødselen, og dør dagen etter. Siri skal aldri komme til å nevne barnet i gjen, men August skal ofte komme tilbake til temaet, for eksempel i Röda rummet, som han skal komme til å skrive om to år.