Dato
1878

Jonas Lie får av kongen tilbud om å få nedbetalt hele sin gjeld. Han avslår. Kort etter bryter han opp fra Norge på ny. Han bosetter seg med familien først i Stuttgart, senere i Dresden, med sommeropphold i Berchtesgaden.

Personer
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

https://nbl.snl.no/Jonas_Lie_-_1