Dato
14 mars 1889

August Strindbergs Frøken Julie, som er blitt stoppet av teatersensuren og dermed ikke kunne spilles på Dagmarteatret 2. mars, blir vist som en privat forestiling i Studentersamfunnet i København, med Strindbergs eget teaterkompani, Skandinavisk Forsøgsteater, hvor Siri von Essen fungerer som både direktør, instruktør og skuespiller.

Erik Skram er sentral i få ordnet det slik at Studentersamfundet stilles til disposisjon. Strindberg har for egen regning leid Dagmarteatret på Vesterbro, og meningen er i utgangspunktet å oppføre de tre skuespillene Frøken Julie, Den stærkeste og Kreditorer.

Men politiet i København nedlegger forbud mot å spille Frøken Julie, og Strindberg må dermed i all hast sette sammen et annet stykke som erstatning. Det får tittelen Paria, og skuespillerne må lære seg replikkene på rekordtid. Det kan ikke gå bra, -- og gjør det heller ikke.

På den lukkede forestillingen  sitter de ca 150 tilskuerne på samme nivå som skuespillerne. Den eneste effekten som brukes er et sceneteppe og noen enkle rekvisitter som skuespillerne selv har tatt med fra sine egen eiendeler. Skuespillerne opptrer uten sminke, og i sine egne klær.

Det er Siri von Essen som spiller tittelrollen i Frøken Julie og Kreditorer. Hun er nå nesten førti år gammel nå, har vært gift med August i ti år. Ekteskapet deres er i krise for tiden. Familien har i mage år bodd i Frankrike, Sveits og Tyskland,  hun har måttet avbryte sin skuespillerkarriere, og har født tre barn.

Frøken Julie handler om et erotisk forhold mellom en grevedatter og en mann av tjenerskapet. Frøken Julie er oppdratt av sin far etter at moren døde tidlig, og hun opptrer seksuelt provoserende, skandaliserer seg selv, virker identitetsforvirret og ender med å ta sitt eget liv når hun forstår at tjeneren har fått makt over henne.

Kreditorer handler om en kvinne som etter et mislykket ekteskap har giftet seg for andre gang. Hennes tidligere ektemann oppsøker hennes nåværende, som er en tøffelhelt som undertrykkes av sin kone, for under dekke av vennskap å hevne seg på ham.

Siri spiller også hovedrollen i Den stærkeste, som handler om to kvinner som møtes på en kafé. Det viser seg at den sterkeste er den tredje, som ikke er til stede; den ene kvinnens ektemann, som riktignok ikke har fått den han ville ha, men som til gjengjeld har klart å forme den han fikk helt som han ville ha henne, og dermed tilsynelatende likevel kommer nokså godt ut av det. Men det er kun tilsynelatende, for det blir fort klart at hans kone sitter og gjør narr av ham.

Mottakelsen i pressen er nokså lunken. Men Knut Hamsun, som også er til stede blant publikum, er svært begeistret for det han ser.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Hamsun, K., et al. (1994). Knut Hamsuns brev. Oslo, Gyldendal, s. 120

og

http://www.nb.no/nbsok/nb/f4a2d3ce558a18c0aca831ed6cd2e3c1.nbdigital?lang=no#121

og

Sondrup Andersen, D. (2009). Kærlighed i klunketiden : en kavalkade om Danmark 1880-1900. København, Gyldendal. s. 112-113