Dato
3 mars 1889

Knut Hamsuns bok Fra det moderne Amerikas Aandsliv kommer i salg hos bokhandlerne i København. I boken avfeier han landets kunst, diktning, journalistikk og filosofi. Det demokratiske Amerika er i det hele tatt ham en vederstyggelighet, syns han.

Siden skal ikke komme til å sette denne boken særlig høyt i sitt forfatterskap. Men han trenger desperat både pengene og oppmerksomheten

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Rottem, Ø. and S. Falck (1996). Hamsuns liv i bilder. [Oslo], Gyldendal. ss. 77