Dato
22 desember 1879

Knut Hamsun ankommer København for første gang. han har store forhåpninger; han har med seg et manuskript; Frida.

Han møter Frederik Wilhelm Hegel i den danske Gyldendal og overleverer det. Dagen etter skal han komme til å få det i retur, refusert.

Men Hamsun trøster se med at Bjørnson ikke lenger på på moten i København, og at det kan være årsaken til at Frida ikke falt i god jord. Han reiser videre til Kristiania.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Larsen, L. F. (1998). Den unge Hamsun: (1859-1888). Oslo, Schibsted. s. 199

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009041504037

og

Rottem, Ø., & Falck, S. (1996). Hamsuns liv i bilder. [Oslo]: Gyldendal.

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008081204004