Arbeid
Kjønn
Mann
Fødselsdato
27 august 1770
Fødselssted
Dødsdato
14 november 1831
Dødssted

Galleri

 • Georg Wilhelm Friedrich Hegel blir født i Stuttgart. Hans far er et høytstående medlem av den tyske regjeringen. Han vokser opp som et harmonisk barn i et solid borgelig hjem, og viser tidlig en umettelig trang til å vite og forstå, og til å samle seg kunnskap, dra ut det vesentlige i den og skaffe seg overblikk. Noe av det første han begynner å studere, er den klassiske oldtiden. Etter hvert skal han også komme til å studere teologi, og bli nær venn og dele rom med Hölderlin og Schelling.

 • Hegel trekker veksler på klassisk gresk filosofi, kristen mystisisme og tysk romantikk. Han skaper et heldekkende system, der grunnideen er at virkeligheten utgjør en evig pågående bevegelse der målet er å forene mennesket og naturen, ånd og stoff, menneskelig og guddommelig, tid og evighet. Under det hele ligger hans dialektikk: at alt utfolder seg ifølge en evig utviklingsprosess der enhver tilstand nødvendigvis må frembringe sin motsetning.

 • Georg Wilhelm Friedrich Hegel treffer tilfeldigvis sin ungdomsvenn Schelling i Nürnberg. I sitt hovedverk Åndens fenomenologi som har har utgitt i 1807, har Hegel frigjort seg fra vennen Schellings innflytelse, og i fortalen har han spottet Schellings tanker om sinnets gjæring, som han vil erstatte med tankens klarhet. For ham var denne kritikken saklig ment, men Schelling tok det ille opp den gangen, og kontakten ble brutt mellom de to.

 • Arthur Schopenhauer blir denne våren far til en datter født utenfor ekteskap. Moren er en tjenestejente. Barnet dør etter kort tid. Om sommeren opplever familien hans, som er nokså velstående, en alvorlig økonomisk krise på grunn av en kollaps i bankvesenet. Om høsten søker han om opptak ved universitetet i Berlin, og blir tatt inn, med hjelp av filosofen Hegel, som han imidlertid raskt går i opposisjon til.

 • Arthur Schopenhauer begynner en forlesningsrekke ved universitetet i Berlin. Han har bevisst lagt sine forelesninger til samme tidspunkt som filosofen Hegel, som han står i skarp opposisjon til. Det kommer imidlertid kun en håndfull studenter for å høre på ham. I årene som kommer vil han gjentatte ganger komme til å oppleve tom forelesningssal når han foreleser. Han tar dette svært tungt.

 • Johan Ludvig Heiberg er en 33 år gammel mann fra København som tar fatt på lesningen av den tyske filosofen Hegels Encyclopædie. Til å begynne med strever han voldsomt; han syns skriftet er ugjennomtrengelig, og er nær ved å gi opp å forstå hva dette dreier seg om. Men enkelte steder i teksten syns han likevel at han skimter en slags tankens ledestjerne, og ser en form for sammenheng mellom tankene som gir gjenklang i hans egne refleksjoner. Denne sommeren gjør Heiberg en reise til Berlin.

 • Georg Wilhelm Friedrich Hegel treffer tilfeldigvis sin ungdomsvenn, filosofen Schelling, i Karlsbad i Tyskland. I sitt hovedverk Åndens fenomenologi som han har utgitt i 1807, har Hegel frigjort seg fra vennen Schellings innflytelse, og i fortalen har han spottet Schellings tanker om sinnets gjæring, som han vil erstatte med tankens klarhet. For ham var denne kritikken saklig ment, men Schelling tok det ille opp den gangen, og kontakten ble brutt mellom de to.

 • Georg Wilhelm Friedrich Hegel, den tyske filosofen, dør i Berlin, hvor han har hatt en stilling ved universitetet. I byen raser en koleraepidemi, og det har også vært opptøyer. 

 • Gunnar Heiberg er student i Kristiania og er med og utgir Hans Jægers Kants fornuftskritik og En soirée dansante. Det siste er et dikt skrevet av Heiberg. De to er venner, Jæger er tre år eldre enn Heiberg, men har et langt mer begivenhetsrikt liv bak seg, blant annet som sjømann i mange år.

  De to sitter ofte sammen på Heibergs værelse i Akersveien og diskuterer til langt utover natten. Det er først og fremst Jæger som snakker.

 • Knut Hamsun ankommer København for første gang. han har store forhåpninger; han har med seg et manuskript; Frida.

  Han møter Frederik Wilhelm Hegel i den danske Gyldendal og overleverer det. Dagen etter skal han komme til å få det i retur, refusert.

  Men Hamsun trøster se med at Bjørnson ikke lenger på på moten i København, og at det kan være årsaken til at Frida ikke falt i god jord. Han reiser videre til Kristiania.