Dato
september 1829

Georg Wilhelm Friedrich Hegel treffer tilfeldigvis sin ungdomsvenn, filosofen Schelling, i Karlsbad i Tyskland. I sitt hovedverk Åndens fenomenologi som han har utgitt i 1807, har Hegel frigjort seg fra vennen Schellings innflytelse, og i fortalen har han spottet Schellings tanker om sinnets gjæring, som han vil erstatte med tankens klarhet. For ham var denne kritikken saklig ment, men Schelling tok det ille opp den gangen, og kontakten ble brutt mellom de to.

Korrekturlest?
Ja
Kilde

Borgman Hansen, O. (1991). Innledning til Hegel. De store tænkere. Oslo, Tano. s. 15

http://www.nb.no/nbsok/nb/2510e62af48c84976dfca5f94117607e.nbdigital?lang=no#0