Dato
11 april 1884

Knut Hamun er hos Drude og Kristoffer Janson i MInneapolis, i deres hjem på 2419 Nicolett Avenue. Han er mørk og dyster til sinns, føler seg løsrevet fra alt og fjern fra alle mennesker. Han har nettopp hatt en dyp og bevegende samtale med Drude, som endte med at hun gråt og han selv var meget dystert stemt.

Han snakket til henne som sin tvil, både på religionen og på menneskene, og de endte i forståelse med hverandre.

Nå skal Kristoffer reise vestover i tre uker, og da er det Knut som må tale for menigheten hans. Men siden han ikke egentlig tror på unitarismen, må han nøye seg med å holde allmenulturelle foredrag.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Hamsun, K., et al. (1994). Knut Hamsuns brev : 1 : 1879-1895. Oslo, Gyldendal. s. 44 http://www.nb.no/nbsok/nb/f4a2d3ce558a18c0aca831ed6cd2e3c1.nbdigital?lang=no#45