Dato
1890

Ludvig Alver legger denne sommeren sammen med eidfjordingen Gunnar Garathun ut på rekognoseringstur på Hardangervidda for å finne "to bekvemme pladse for anlæg av turisthytter, der skulde tjene som logishus ved overgangen over Vidden". Siden beslutter man i Kongsberg og Omegn Turistforening å oppføre to hytter på Hardangervidda, ved Lågeliberget og i Bjoreidalen.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Auen, J. E. (2007). "Tre lærere og kulturpersonligheter gjennom det 1900-århundre. Maurits Hansen (1794-1842), Jonas Nicolai Prahm (1816-1878)

og

Johan Ludvig Alver (1848-1898). Langs Lågen.