Dato
1890

I København oppføres Laura Kielers Mænd af Ære på Kasinotearet. Det blir en skandalesuksess, hvor partene i sedelighetsfeiden braker sammen på ny: Det er stykkets fremvisning av en frie kjærligheten som vekker begeistring og forargelse. Stykket undersøker hva som skjer når en kvinne gir seg hen til en mann uten å sikre seg ekteskapets rettigheter først. Mannen på sin side mister fort interessen, og forsøker å kvitte seg med henne. Hennes synspunkt er at kjærligheten er mer bindende og hellig enn ekteskapet, mens han på sin siden nyter frisinnet mer som et rafinnement for den sedvanlge nytelsen og forbruk av kvinner. Med henne går det temmelig dårlig, mens det med ham går forbløffende bra; han skriver nemlig om henne. Hennes skjebne er godt stoff. I stykket avsløres den frie kjærligheten som en illusjon, noe som kynisk utnyttes av mennene. Mennene i stykket fremstår som rene karikaturer.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Mortensen, I.-L. H.-V. o. B. (1993). Voldene falder. København - en storby i drift. Faderhuset: 1800-tallet. I.-L. Hjordt-Vetlesen and E. Andersen. København, Rosinante/Munksgaard. s. 357