Fra dato

Til dato

  • Arthur Schopenhauer blir denne våren far til en datter født utenfor ekteskap. Moren er en tjenestejente. Barnet dør etter kort tid. Om sommeren opplever familien hans, som er nokså velstående, en alvorlig økonomisk krise på grunn av en kollaps i bankvesenet. Om høsten søker han om opptak ved universitetet i Berlin, og blir tatt inn, med hjelp av filosofen Hegel, som han imidlertid raskt går i opposisjon til.

  • Conradine Dunker er en kvinne fra en kulturelt innflytelsesrik familie i Christiania som reiser til Stockholm for å be kong Carl Johan om økonomisk støtte til en kromfabrikk som hennes mann ønsker å etablere. Året før har hun mottatt et lite gullur i kjede av kongen. På turen får hun reisefølge ev flere norske offiserer. Når hun ankommer Stockhom er kongen syk, så hun får ikke treffe ham. Men hun får lovnad om 2000 spesiedaler. På grunn av uklare forretningsforhold er det imidlertid kun 400 av disse som utbetales.

  • H. C. Andersen er en ung gutt på fjorten år i Odense som opplever at en teatertrupp ledet av Jomfru Hammer kommer til byen og oppfører et lystspill av Holberg. Hans Christian er i fyr og flamme og oppsøker skuespillerinnen, gjør praktiske tjenester for henne og bønnfaller henne om å ta ham med til København. Teatret er det eneste han vil. Og etter en del frem og tilbake blir det slik. Anbefalelsesbrevet hans blir skrevet av boktrykker Iversen, som rister på hodet av gutten, men stiler brevet til den berømte danserinnen madam Schall.

  • Johann Wolfgang von Goethe er en aldrende mann på sytti år som bor i Weimar og utgir verket West-östlicher Divan. Her er han inspirert av den persiske dikter Hâfez, og av kjærligheten til Marianne von Willemer. Goethe formidler her i en ny form og språkdrakt sin egen livsvisdom og kjærlighetslengsel og opplever sin egen eksistens som en del av en større livsprosess.

  • Henrik Wergeland begynner på Christiania katedralskole.

  • Gustav Lammers er en ung mann som følger undervisningen ved Den kongelige tegne- og kunstskole i Christiania. Han har store tegneevner, og bor som losjerende hos familien Dunker, som synes godt om ham. Han skal med årene komme til å bli en innflytelsesrik vekkelsespredikant.

  • I dag utkommer første nummer av Morgenbladet i Christiania. Det er pressemannen og teologen Niels Wulfsberg som står som redaktør. Med seg i redaksjonen har han tremenningen sin, Maurits Hansen, som i år er 25 år gammel, og allerede har opparbeidet seg et navn som forfatter og lyriker. Som redaktør for avisens søndagsnummer får Hansen anledning til å publisere sine skjønnlitterære tekster.