Dato
1 januar 1819

I dag utkommer første nummer av Morgenbladet i Christiania. Det er pressemannen og teologen Niels Wulfsberg som står som redaktør. Med seg i redaksjonen har han tremenningen sin, Maurits Hansen, som i år er 25 år gammel, og allerede har opparbeidet seg et navn som forfatter og lyriker. Som redaktør for avisens søndagsnummer får Hansen anledning til å publisere sine skjønnlitterære tekster. Det første nummeret inneholder første kapittel av hans roman Othar av Bretagne, som siden kommer til å bli regnet som landets aller første roman.

Etter hvert kommer en rekke av Hansens noveller til å bli trykket i avisen, for Bergmanden, som kommer til å bli trykket 18. juni.

Sted
Korrekturlest?
Nei