Portrettbilde

Galleri

 • Maurits Hansen blir født på Modum, som den fjerde av syv søsken. Faren, Carl Hansen, er prest og moren, Abigael, er av kjøpmannslekt. Begge foreldrene viser stor interesse for barnas dannelse; frem til han er femten, er det faren som underviser sønnen hjemme.

  Maurits kommer til å tilbringe barndommen i Porsgrunn (dit flytter familien om et års tid) og Skedsmo (hvor de bor fra 1806). Som voksen kommer han til å bli skjønnlitterær forfatter, lærebokforfatter og skolemann, med en enorm produksjon.

 • Maurits Hansen, som nå er blitt 15 år gammel, blir innrullert ved Christiania katedralskole. Så langt er det hans far, presten, som har stått for undervisningen av Maurits og de seks søsknene hans.

 • Det er nyttårstider, og den unge jusstudenter Conrad Nicolai Schwach utgir en antologi som han kaller Nor, med bidrag fra tyve norske poeter i alle aldre. En av dem er den unge russen Maurits Hansen. I dagboken sin skriver Jacob Aall: "Den unge student Hansen, er blant alle Apollos yngre sønner her i Norge, den jeg gladest tilraaber: macte virtute esto!

 • Maurit Hansen gifter seg med den 28-årige læreren Helvig Leschly. De to kommer til å få mange barn, og om ikke lenge (1817) kommer de til å opprette en høyere skole for jenter som de to kommer til å drive sammen til han 1820 blir ansatt som lærer ved Trondhjems borgerlige realskole.

  Han kommer til å undervise datteren Johanne Katrine med sikte på å føre henne frem til examen artium.

  Men han kommer ikke til å få se henne som landets første kvinnelige artianer; han kommer til å dø som skolebestyrer på Kongsberg i 1842, 48 år gammel.

 • I dag utkommer første nummer av Morgenbladet i Christiania. Det er pressemannen og teologen Niels Wulfsberg som står som redaktør. Med seg i redaksjonen har han tremenningen sin, Maurits Hansen, som i år er 25 år gammel, og allerede har opparbeidet seg et navn som forfatter og lyriker. Som redaktør for avisens søndagsnummer får Hansen anledning til å publisere sine skjønnlitterære tekster.

 • Maurits Hansen utgir en bok med noveller under betegnelsen Skizzerede, nationale Fortællinger, der handlingen er lagt til ulike steder i Norge. Handlingen i Bergmannen er lagt til Kongsberg, som er en av tidens viktige industri- og gruvebyer. Det kommer senere til å bli stilt tvil om forfatteren egentlig har vært i Kongsberg før han skrev novellen, men på grunn av byens betydning fant han det antakeligvis naturlig å legge handlingen hit. Og om et års tid kommer han til å flytte til Kongsberg, og slå seg ned der som skolemann.

 • Maurits Hansen blir overlærer og bestyrer ved Kongsberg middelskole. Her kommer han til å undervise fram til sin død, om tyve år.

 • Maurits Hansen, som nå er i begynnelsen av tredveårene, og skolebestyrer på Kongsberg, utgir novellen "Novellen". Den har en uhyggelig handling, og tar utgangspunkt i en gruppe menn, der forfatteren selv er en av dem, som diskuterer stoff til noveller.

 • Skolemannen Maurits Hansen, som holder til med sin familie på Kongsberg, kunne gjerne tenke seg lektorstillingen i fliosofi ved Universitetet i Christiania. Men stillingen går til Johan Sebastian Welhaven, og Hansen må fortsette som skolebestyrer i fjellbyen om tre år, som 48-åring.

 • Maurits Hansen dør på Kongsberg, 48 år gammel. Hansen nyter stor anseelse som forfatter, han er blitt lest med interesse av Henrik Wergeland, Camilla Collett, Jørgen Moe og Peter Christen Asbjørnsen. I Morgenbladets nekrolog het det: «... den tid vil komme da han vederfares fuld Rettfærdighed.»