Dato
20 oktober 1816

Maurit Hansen gifter seg med den 28-årige læreren Helvig Leschly. De to kommer til å få mange barn, og om ikke lenge (1817) kommer de til å opprette en høyere skole for jenter som de to kommer til å drive sammen til han 1820 blir ansatt som lærer ved Trondhjems borgerlige realskole.

Han kommer til å undervise datteren Johanne Katrine med sikte på å føre henne frem til examen artium.

Men han kommer ikke til å få se henne som landets første kvinnelige artianer; han kommer til å dø som skolebestyrer på Kongsberg i 1842, 48 år gammel.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Rolfsen, N. (1897). Norske Digtere : en Anthologi med Biografier og Portrætter af norske Digtere fra Petter Dass til vore Dage (2. Udg. ed.). Kristiania. s. 185

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009020203021?page=5

og

https://nbl.snl.no/Maurits_Hansen