Galleri

  • Maurit Hansen gifter seg med den 28-årige læreren Helvig Leschly. De to kommer til å få mange barn, og om ikke lenge (1817) kommer de til å opprette en høyere skole for jenter som de to kommer til å drive sammen til han 1820 blir ansatt som lærer ved Trondhjems borgerlige realskole.

    Han kommer til å undervise datteren Johanne Katrine med sikte på å føre henne frem til examen artium.

    Men han kommer ikke til å få se henne som landets første kvinnelige artianer; han kommer til å dø som skolebestyrer på Kongsberg i 1842, 48 år gammel.