Dato
1809

Maurits Hansen, som nå er blitt 15 år gammel, blir innrullert ved Christiania katedralskole. Så langt er det hans far, presten, som har stått for undervisningen av Maurits og de seks søsknene hans.

Hjemme har moren og hennes søster, tante Bolette, alltid vært svært engasjerte lesere av samtidens skjønnlitteratur. Særlig stor pris setter de på den franske forfatteren August Lafontaines fargerike romaner, som er fylt av sentimentale familiehistorier. Disse fortellingene gir stoff til endeløse samtaler i familien, og på mors og tantes oppfordring kommer Maurits allerede i tolvårsalderen til å dikte versifiserte fortellinger i Lafontaines ånd, og dessuten tragedier på rim.

Her på katedralskolen kommer Maurits til å vekke oppsikt med de norske stilene sine. Læreren leser dem høyt i klassen som mønstertekster. Når han i 1814 tar sin artium, vil han kunne glimre med karakteret "udmerket" i utarbeidelse i morsmålet.

Siden kommer litteraturhistorikere til å merke seg at utlånsprotokollene ved katedralskolen vitner om en utstrakt interesse for litteratur.

Hansen kommer til å virke som lærer ved en rekke skoler i Christiania, og deretter noen år i Trondheim.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

https://snl.no/Maurits_Hansen

og

Rolfsen, N. (1897). Norske Digtere : en Anthologi med Biografier og Portrætter af norske Digtere fra Petter Dass til vore Dage (2. Udg. ed.). Kristiania. s. 185

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009020203021?page=5