Image
Maurits Hansen
Dato
16 mars 1842

Maurits Hansen dør på Kongsberg, 48 år gammel. Hansen nyter stor anseelse som forfatter, han er blitt lest med interesse av Henrik Wergeland, Camilla Collett, Jørgen Moe og Peter Christen Asbjørnsen. I Morgenbladets nekrolog het det: «... den tid vil komme da han vederfares fuld Rettfærdighed.»

Siden kommer også forfattere som Jonas Lie, Arne Garborg, Henrik Ibsen og Sigrid Undset til å lese ham med oppmerksom blikk. Det kommer til å bli sagt om ham at det er han som har innledet det selvstendige Norges første forfatterskap. Da han startet sitt forfatterskap, eksisterte det ikke noen norsk litteraturtradisjon. Dermed måtte han måtte han finne sine litterære forbilder i den europeiske romantikken, spesielt hos sir Walter Scott. Slik han han blitt en brobygger mellom europeisk og norsk litteratur, og en banebryter for de norske forfatterne som kommer til å markere seg i neste generasjon

Han er mest kjent for novellene sine, flere av dem kan karakteriseres som kriminalfortellinger. I forfatterskapet sitt har han tatt opp temaer som forbrytelse og straff, åpenhet og forstillelse, fortrengt seksualitet, maktmisbruk og korrupsjon.

Litteraturhistorikere kommer siden til å påpeke at Henrik Ibsen nok har lært sin retrospektive fortellerteknikk fra Hansens tekster

Sted
Korrekturlest?
Nei