Fra dato

Til dato

 • Adolph Tidemand er blitt 28 år gammel og vender hjem til Norge. Målet hans er å slå seg frem i Christiania som billedkunstner. Foreløpig ser det  ganske lovende ut; han har fått bestilling på en altertavle til Vår Frelsers kirke, det er et oppdrag som vil kunne komme til å trygge hans økonomi.

  Men vel hjemme i Norge blir han møtt med et uventet krav: Christiania Kunstforenings direksjon, som disponerer midlene som er innsamlet til formålet, forlanger at altertavlen skal utføres i Roma, eller i det minste i Tyskland. Dette  oppfatter Tidemand som en mistillitserklæring.

 • Alfred Tennyson er en mann på 33 år som lever sparsommelig i London. Dette året får han utgitt to poesibøker; den første har kun tidligere publisert dikt, men den andre består utelukkende av nye dikt. Disse blir møtt med øyeblikkelig suksess.

 • Camilla Collett, som nå er blitt 29 år gammel, er nygift go bor i Christiania, ikke så langt unna sin bror Henrik. Men hun er ikke ofte på besøk hos ham i Grotten. Hun og ektemannen Jonas omgås heller de mer toneangivende personene i byen. Jonas og Henrik har helt forskjellig innstilling til hvordan forholdet mellom det norske og det danske skal være i norsk kulturliv.

 • Konventikkelplakaten fra 1741, der den danske kongen forbød andre enn sognepresten å holde andakter og åndelige møter, blir opphevet, og gjør det lovlig å bedrive lekmannsforkynnelse i Norge. Etter dette blomstrer forkynnelsen i ulike, frie forsamlinger rundt om i landet.

 • Mozart Waagepetersen, en rik kjøpmann i København, gifter seg med Mathilde Schram, Eriks Skrams tante på farssiden.

  Erik og søsknene hans skal komme til å vokse opp i deres hjem fra Erik er i tiårsalderen, etter foreldrenes skilsmisse.

 • Søren Kierkegaard, som for tiden er i Berlin for å hente impulser og for å skrive, kan ikke fordra filosofen Schelling, som han i en periode har fulgt forelesningene til. Han skriver et misfornøyd brev hjem til sin bror Peter og letter sitt hjerte om den udugelige filosofen, men også om hvorfor det er viktig for ham å reise:

 • Søren Kierkegaard reiser hjem til København fra Berlin. Planen har vært at han skulle bli i byen i minst et år, men nå er han altså tilbake igjen etter bare fire måneder. Blant byens borgere er han nå ansett som en skurk etter den brutte forlovelsen med Regine. Med seg i kofferten har han andre del av en filosofisk roman. Teksten er på 400 sider, og tittelen er Enten-Eller. Helt i starten har den en refleksjon over hva en dikter er. Kirkegaard bruker bildet av Pahalaris’ okse: Phalaris var en tyrann som holdt til på Sicilia.

 • Constanze Mozart, Wolfgang Amadeus Mozarts enke, dør i Salzburg som åttiåring.

  Etter Mozarts død har hun vært gift med den danske diplomaten Georg Nikolaus von Nissen, og levd med ham i København i ti år, fra 1810 til 1820. Men også han har vært død i mange år nå.

 • Maurits Hansen dør på Kongsberg, 48 år gammel. Hansen nyter stor anseelse som forfatter, han er blitt lest med interesse av Henrik Wergeland, Camilla Collett, Jørgen Moe og Peter Christen Asbjørnsen. I Morgenbladets nekrolog het det: «... den tid vil komme da han vederfares fuld Rettfærdighed.»

 • Henrik Wergeland åpner et nytt folkebibliotek i Christiania. Det er i hans hjem Grotten, og består av hans private boksamling. Han stiller den til rådighet for byens fattigfolk i de vestlige forstedene. (De østlige får en litt senrere.)

  I stuen har han plassert en enorm potteplante, fra toppen lyder øredøvende kvitter fra stuefugler, to katter rusler rundt, i arbeidsværelset har han fisk og firfirsler på glass, en rev i byr, hunden Bella, og duer. Dueburet blir rett som det er flyttet ut i stuen. Og i stallen står Veslebrunen.

 • Ole Bull ankommer Christiania med båt fra København. Henrik Wergeland møter opp for å møte vennen, men blir ikke mottatt. Årsaken er at Henrik ahr hatt en svensk venn boende hos seg i Grotten, og denne vennen har forfattet en hatefull bok om Bull. Men et par måneder senere er affæren glemt, Bull kommer på besøk hos Henrik, som skriver en beundrende biografi om ham.

 • Helena Petrovna von Hahn, som skal bli kjent som Madame Blawatsky, mister sin mor. Hun og broren blir sendt til besteforeldrene

 • Herman Wedel Major er en ung mann som nå er ferdig utdannet lege, han har fått beste karakter. Han har en dramatisk familiebakgrunn; han er oppvokst på Kongsgård i Kristiansand, og hans far begikk selvmord for tre år siden,. Hans forlovede Fanny Rahbek blir sinnsyk. Hun har heftige raserianfall og voldsom ødeleggelsestrang. Herman må vurdere hva han skal gjøre. Dersom hun innlegges på Dollhuset, vil hun bli sperret inne på et lite, stinkende, halvmørkt rom og overlatt dollhusets eneste opppasser, som har uinskrenket makt.

 • Karl Marx, som nå har flyttet fra Bonn til Köln og fått stillingen som redaktør i en ny og radikalt opposisjonell avis, får besøk av en mann ved navn Friedrich Engels. Engels er fabrikkeiersønn og på vei til Manchester i England for å granske proletariatets levevilkår i all sin elendighet. 

  Marx får Engels til å skrive en rekke artikler om arbeidernes kår i England. Avisen er underlagt streng sensur, og om ikke lenge kommer den til å bli forbudt. Marx blir tvunget til å slutte som redaktør.