Dato
1842

Konventikkelplakaten fra 1741, der den danske kongen forbød andre enn sognepresten å holde andakter og åndelige møter, blir opphevet, og gjør det lovlig å bedrive lekmannsforkynnelse i Norge. Etter dette blomstrer forkynnelsen i ulike, frie forsamlinger rundt om i landet.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://snl.no/lekmannsbevegelse