Fra dato

Til dato

  • Alfred Tennyson er en mann på 33 år som lever sparsommelig i London. Dette året får han utgitt to poesibøker; den første har kun tidligere publisert dikt, men den andre består utelukkende av nye dikt. Disse blir møtt med øyeblikkelig suksess.

  • Konventikkelplakaten fra 1741, der den danske kongen forbød andre enn sognepresten å holde andakter og åndelige møter, blir opphevet, og gjør det lovlig å bedrive lekmannsforkynnelse i Norge. Etter dette blomstrer forkynnelsen i ulike, frie forsamlinger rundt om i landet.

  • Camilla Collett, som nå er blitt 29 år gammel, er nygift go bor i Christiania, ikke så langt unna sin bror Henrik. Men hun er ikke ofte på besøk hos ham i Grotten. Hun og ektemannen Jonas omgås heller de mer toneangivende personene i byen.

    Camilla selv er for øvrig heller ikke særlig populær; mange syns hun er for fordringsfull og selvstendig. Hun er ofte nedtrykt, og hun kommer aldri riktig over de vonde hendelsene som preget hennes ungdom på 30-tallet, den gangen da striden rundt hennes far og bror raste som verst.

  • Adolph Tidemand er blitt 28 år gammel og vender hjem til Norge. Målet hans er å slå seg frem i Christiania som billedkunstner. Foreløpig ser det  ganske lovende ut; han har fått bestilling på en altertavle til Vår Frelsers kirke, det er et oppdrag som vil kunne komme til å trygge hans økonomi.

    Men vel hjemme i Norge blir han møtt med et uventet krav: Christiania Kunstforenings direksjon, som disponerer midlene som er innsamlet til formålet, forlanger at altertavlen skal utføres i Roma, eller i det minste i Tyskland. Dette  oppfatter Tidemand som en mistillitserklæring.