Dato
26 mai 1802

Gustav Adolph Lammers, som skal bli en viktig representant for vekkelsesbølgen som skal gå over Norge, blir født i København. Faren er militær, og familien skal komme til å bo mange steder i Norge etter hvert som han blir forflyttet i tjenesten.

Sted
Korrekturlest?
Ja