Dato
1843

Henrik Ibsens rike onkel Christopher Blom Paus kjøper en bygård på Snipetorp i Skien, dit Henrik flytter med familien, som nå har store økonomiske problemer. Henrik er femten år gammel og går til konfirmasjonsundervisning hos prost Rode i Gjerpen. Han blir konfirmert i Gjerpen kirke i juni dette året. Han blir stående som nummer tre på kirkegulvet, til tross for sine utmerkede kunnskaper. Faren Knud mener det er fordi han selv ikke, som fedrene til de to som står øvest, har råd til å bestikke presten med en kalvestek. På Snipetorp er stemningen mellom foreldrene dårlig. De skal etter hvert komme til å skille lag. I november skal Henrik begynne i tjeneste som medhjelper for apoteker Jens Arup Reimann i Grimstad. Han vil bli lege.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Mosfjeld, O. (1949). Henrik Ibsen og Skien: en biografisk og litteratur-psykologisk studie. Oslo, Gyldendal. s. 112 http://www.nb.no/nbsok/nb/c68361872b58ef871a0d9666047a77dd.nbdigital?lang=no#117 og http://snl.no/.nbl_biografi/Henrik_Ibsen/utdypning