Dato
1843

Henrik Ibsens rike onkel Christopher Blom Paus kjøper en bygård på Snipetorp i Skien, dit Henrik flytter med familien, som nå har store økonomiske problemer. Henrik er femten år gammel nå, og går til konfirmasjonsundervisning hos prost Rode i Gjerpen. Han blir konfirmert i Gjerpen kirke i juni dette året. Han blir stående som nummer tre på kirkegulvet, til tross for sine utmerkede kunnskaper. Faren Knud mener det er fordi han selv, i motsetning til fedrene til de to som står øvest, ikke har råd til å bestikke presten med en kalvestek.

På Snipetorp er stemningen mellom foreldrene dårlig. De skal etter hvert komme til å skille lag. I november skal Henrik begynne i tjeneste som medhjelper for apoteker Jens Arup Reimann i Grimstad. Han vil bli lege.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Mosfjeld, O. (1949). Henrik Ibsen og Skien: en biografisk og litteratur-psykologisk studie. Oslo, Gyldendal. s. 112

http://www.nb.no/nbsok/nb/c68361872b58ef871a0d9666047a77dd.nbdigital?lang=no#117

og

http://snl.no/.nbl_biografi/Henrik_Ibsen/utdypning