Dato
august 1833

Henrik Ibsen, fem og et halvt år gammel, blir innskrevet ved Borgerskolen i Skien. Her får han opplæring i lesning, skrivning, religion og grunnelementer fra geografi og naturlære. Fra annen klasse kommer så undervisning i tysk, historie, geometrisk tegning, stiløvelse og naturhistorie.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Ja