Dato
1853

Gustav Adolph Lammers stifter den første indremisjonsforeningen i Skien. Henrik Ibsens søster Hedvig er hengiven tilhenger. Det går en vekkelsesbølge over landet. Henrik på sin side har liten sans for denne formen for gudelighet.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://www.betanialone.no/historie/#organisering og http://nbl.snl.no/G_A_Lammers