Dato
6 januar 1834

Camilla skriver til sin bror Oscar, som er kadett på Krigsskolen i Christiania og forteller om hvordan julen har vært:

«Kjere Oscar! Nu er da Julen forbi. Jeg vilde dog have ønsket Dig her, thi her var virkelig over al Forventning - imod al Formodning ret moersomt; her var ingen Baller, men vi vare næsten hver eneste Dag samlede, 2-3 Gange hos os, hos Sisseners et Par Gange - hos Kaasens hvor vi uformodentlig fik danse - dog det vil Nicolai kunne underrette Dig om. De tvende Gange hos os morede jeg mig isærdeleshed for treffelig. Vi legede Forundringslegen, der gik særdeles ordent lig til, da Anmærkningerne bleve førte til Protokolls af Fader og derpaa høitideligen oplæste. Melbye og C. Krogh vare engang Skive for saadanne, og Du kan begribe, at der vankede drøie.

Morgenen da vi kom fra Kaasens, forstøvede - for traadte, gjorde vi Touren helt rundt om Karlestuen lokkede af det herlige Maaneskin og opbyggede hinanden - Bernhard var med - med Betragtninger over den tilendebragte Juul med dens Glæder. Da vi havde udsovet og spist, vilde vi tvende Damer gjøre en lille Tour til Brensmork. Nicolai, Harald vare med og Engelskmanden havde heller intet derimod, Her ventede vi at finde Herrerne reiste - Hals og Phillip - og vi Damer vilde da kurre sammen om Glæders Forgjængelighed - men de vare der endnu, og vi fik først en lille Kjøretour med Fakler istand, og siden tilbragte vi en munter Aften; saa overordentlig lystige vare vi Alle, at denne efter den enstemmige Mening var den moersomste. Siden har vi været paa Dok ken - med Fakler, i Kurvevognen.

Igaar Aftes var Mina her den sidste Gang vi samledes. Vi kjedede os Alle!

- Latham reiser øieblikkelig, derfor vil Du kun med en fyrig Imaginationskraft finde ud af dette Sammensurium. En anden Gang bedre, udførligere.

Jeg fik en skjøn Taschenbuch af Latham i dette Øjeblik. „Et meget interessant Menneske, Nicolai, ikke saa? Trompy har ikke havt Uret. En anden Gang mere om ham, mundtlig, kun vil jeg sige at han falder aldeles i min Smag, jeg holder uhyre af ham - og det eneste som kan redde Dig, at han kke stjæler min overhaandtagende Kjælighed fra Dig, er at Du skriver flittig - hver Uge!?

Lev vel. Latham trækker Støvlerne paa. - Hils alle Herres fra mig. Skriv snart, jeg skal svare regelmæssig.

Din Camilla.

 

Det er sandt, glædeligt Nytaar, men ingen Kjerest!»

Korrekturlest?
Ja
Kilde

Collett, C., et al. (1930). Dagbøker og breve : [2] : Breve fra Ungdomsaarene / Camilla Collett. Oslo, Gyldendal.

https://www.nb.no/nbsok/nb/b3ab0f31ec00c7eb45e347d1ef3ddb29.nbdigital?lang=no#11