Image
Henrik Wergeland
Dato
9 januar 1827

Henrik Wergeland skriver brev til sin søster Camilla, som er i Danmark. Han har vært på amatørteater i Christiana, og har ett og annet å fortelle, også om katten, som han tar poteavtrykk av i brevet.

Han skriver: «Kjære Søster Camilla! Jeg skriver her fra Hjemmet et Par Ord til Dig, hvorhen jeg kom iforgaars først, efter en temmelig kjedsommelig Juul i Chri Hos Auberts var jeg blot 2 Gange, og var da engang Tilskuer ved en Comedie (Alpehyrden af Balth. Bang). Alle Auberts Børn, undtagen Frantz, Jacobine og Julie, alle Vibes og Jette og Mad. Gliikstad opførte ret godt. Chr. Gliikstad var Souffleur. Andreas Vibe er bleven Ridder af den russiske St. Annaorden tilligemed et Par andre norske Officerer, fordi han vår med paa Expeditionen til Finmarken.

Jeg kan hilse dig meget fra Graapus. Han ligger og snorker paa Commoden, mens jeg skriver dette. Han trives særdeles vel, og jeg har klippet et lidet Mærke i hans lodne Hale for at kjende ham, naar han lusker over Gaarden (hvilket dog skeer sjeldent, formodentlig formedelst Kulden, der gjør Kakkelovnen saa sær deles tiltrækkende).

Graapus med paaholden Pen. NB. Dette er et facsimile af Pus' Pote.

Jeg var hjemme lige til 10. September, men har saa været i Christiania siden. Lad mig see, Du som en rask norsk Gjente beholder dit Mod, er flink etc. Her er alt Gudskelov vel. Du skal holde mere af Nordenvinden end af alle andre Vinde, fordi den kommer fra Norge, og af et Grantræ, om du seer noget, mere end af andre Træer! Et lyksaligt Nytaar ønskes dig af din stedse kjerlige, ømme

Broder

P. S. Hils mine danske Fættere. " 

Korrekturlest?
Ja
Kilde

Wergeland, H., et al. (1930). Samlede skrifter : trykt og utrykt : 5 B. 1 : Brev ; Retsindlæg Brev. Kristiania, Steen.

http://www.nb.no/nbsok/nb/e3d2522e3cb18b4291c2721f11321361.nbdigital?lang=en#0