Dato
desember 1833

Henrik Wergeland er 25 år gammel og samler bygdeungdommen (dvs. unge gutter) i Eidsvold til gratis undervisning i regning, skrivning, grammatikk, historie og geografi. Til våren skal hans andre store diktsamling, Digte, utkomme.

Camilla, som nå er 20 og lider av hjertesorg over sin uforløste kjærlighet til Welhaven, skriver igjen til sin bror Oscar i Christiania. Hun syns ikke det er noen vits i fortsette korrespondansen når han aldri svarer. Og hun er svært engstelig for om han er påpasselig nok med å sørge for at ikke andre får lese brevene hennes. Hvis han ikke har noe sikkert gjemmested for dem, må han love henne å brenne dem. Og så hadde det vært fint om han kunne skaffe henne noen gitarnoter. Når han kommer hjem til jul kan de spille sammen; hun tror fløyte og gitar må lyde vakkert sammen.

Snart skal hun reise sammen med sin far til Paris for å bli muntret opp. Under farens fravær vikarierer Wergeland i de deler av presteembetet som han har tillatelse til uten selv å være ordinert.

Korrekturlest?
Ja
Kilde

Collett, C., et al. (1930). Dagbøker

og

breve : [2] : Breve fra Ungdomsaarene / Camilla Collett. Oslo, Gyldendal. Collett, C., et al. (1930). Dagbøker

og  

https://nbl.snl.no/Henrik_Wergeland