Dato
1807

Mons Jonsen, som skal bli Amalie Skrams farfar, overtar gården Alver når foreldrene Jon og Marta Olsdatter Hilland blir kårfolk, ifølge panteregisteret for Nordhordlands sorenskriveri. Faren dør samme år. Han er tyve år gammel. Han skal komme til å få femten barn, men ingen av dem skal bli boende på gården. Amalies far skal komme til å bli den tredje i rekken.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Bjerkelund, R. (1989). Amalie Skram: dansk borger, norsk forfatter. [Oslo], Aschehoug. s. 13

http://www.nb.no/nbsok/nb/4a83de078290a4a5fcaded571fb58b81.nbdigital?lang=no#13