Image
Lars Hertervig
Dato
16 februar 1830

Lars Hertervig blir født på Borgøya i Tysvær, som den tredje av det som skal bli en søskenflokk på ni. Her har foreldrene hans et lite gårdsbruk. Søsteren hans skal siden komme til å fortelle at etter hvert som Lars vokser til, blir  han svært opptatt av å tegne. Alt som 5–6 åring kommer han til å  tegne med trekull på tre; trær, skyer og ting han ser på turer på øya. Han kommer hele livet til å beholde et intimt forhold til Tysvær-naturen.

Faren hans har gjennomgått en religiøs krise noen år før han giftet seg, og om en fem års tid kommer både han og Lars' mor til å bli kvekere. Som følge av dette, ved siden av vanskelighetene med å brødfø familien, kommer  familien til å flytte til Stavanger om sju år. Der kommer de til å bosette seg på Stranden i Rosenberggt. 38, og faren kommer til å brødfø familien med tilfeldige jobber, bl.a. som tømmermann.

Lars kommer til å få utdanning som kunstmaler i Düsseldorf, og etter sin død kommer han til å bli en svært anerkjent maler. Men han kommer til å streve med psykiske vansker nesten hele livet, og etter et opphold på Gaustad Asyl, som ikke kommer til å være til hjelp for ham, kommer han til å bli forsørget av fattigkassa og som svenn på et malerverksted i Stavanger frem til sin død. Han kommer til å fortsette å male hele livet.

 

Personer
Korrekturlest?
Ja